Info Panel
2020
+INFO

+info

Denne nettsiden presenterer ulike tidslinjer og utforskinger om det norske flagget, gjennomført av antipodes café siden 2012. Mange representasjoner av flagg på tidslinjene er tegnet på nytt med det formål …

Les mer →
2018

Kvenflagget – ikke offentlig godkjent [2018.03]

“NKF-RK sendte en henvendelse om offentlig godkjenning av det kvenske flagget til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De sier i sitt svarbrev at …NKF, Kvenlandsforbundet og andre står fritt til å bruke …

Les mer →
2017

Kvenflagget – vedtatt på landsstyremøtet

“– Vi ønsket å få en avgjørelse på flaggsaken, den har gått frem og tilbake lenge nå, sier nestleder i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniltto, Trygg Jakola. Flagget har vært diskutert …

Les mer →
2015

Kvensk Råd ønsker ett flagg for alle kvener på Nordkalotten [2015.01.30]

“De ulike organisasjonene har nå oppnådd enighet om en felles, offentlig kvensk dag – kvenfolkets dag 16. mars. Vi ønsker at neste steg nå er ett felles flagg som alle kan stå inne for, f.eks. et kombinasjonsflagg av de vedtatte flaggene til KLF og STR-T.

Vi (Kvensk Råd) ønsker Norske Kveners Forbund lykke til med valg av flagg for forbundet, slik at arbeidet videre kan dreie seg om et felles symbol for alle kvener.”

Les mer →
2012

Hvilke farger har det norske flagget?

“Grunnloven fastsetter i §111 at det norske flaggets form og farger skal fastsettes ved lov. Dette er gjort i lov om Norges Flag av 10. desember 1898 nr. 1, se …

Les mer →
2011

Terrorangrepet på Norge [22.07.2011]

“Minnemateriale etter 22.07.2011. Oslo domkirke. Norske flagg uten påtegnelser” 1

Les mer →
2010

Flaggideer VG protokoll [2010]

11. juni 2010 inviterte VG avisens lesere til å komme med nye forslag til utforming av Norges flagg, (1) og til  å diskutere tema på VGs nettside.(2) I artikkelen sto …

Les mer →
2009

Kvenlandsforbundet har valgt seg eget flagg [2009.10] (uoffisiel i Norge)

Kvenlandsforbundet har hatt avstemming blant egne medlemmer, og har gått inn for et eget flagg. (2009) Kvenflagget blir ikke offentlig godkjent (2018)

Les mer →
2008

Brenning av fremmede staters flagg ikke lenger straffbart i Norge.

“Etter en enstemmig innstilling fra justiskomiteen endrer Stortinget i dag straffeloven slik at blant annet brenning av fremmede staters flagg ikke lenger skal være straffbart. Det har allerede lenge vært …

Les mer →
2003

Det samiske flagget – Offisiel i Norge [2003.04.11]

“§ 1-6.Det samiske flagget – Det samiske flagget er flagget godkjent av den 13. nordiske samekonferansen 15. august 1986. – Sametinget kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om bruken av det samiske flagget.” Tilføyd …

Les mer →
1986

Det samiske flagget [1986.08.15] (uoffisiel i Norge)

“Det samiske flagget er felles for alle samer, uavhengig av hvilket land de bor i. Flagget ble godkjent 15. august 1986 av Den 13. nordiske samekonferansen i Åre, Sverige, og …

Les mer →
1977

“Forslag til samisk flagg” [1977]

Synnøve Persen, prøvetrykk [1977]

Les mer →
1970

Det norske flagget dro til månen [1969, 1972]

“På anmodning fra president Nixon ble det laget omtrent 250 utstillingsobjekter som inneholdt en bit månestein. Objektene ble gitt i gave til 135 land, USAs stater og ”områder”. Månesteinene ble …

Les mer →
1962

Samiske flagg [1962] (uoffisiel i Norge)

“Máret Stueng fra Karasjok, som lanserte det første samiske flagg i 1962 i forbindelse med rekruttering til samepolitisk arbeid (NSR og SL). Hun laget flagget (som ble re-lansert 15 år …

Les mer →
1958

Kongelig Norsk Seilforening [1958.05.04-1991.12.31]

1947

Undersøkelseskommisjonen av 1945

“Vurdering av regjeringens samlede virksomhet. Kommisjonen har i avnittet om regjeringens oppgaver pekt på de mange og store saker regjeringen fikk å arbeide med i London-perioden. Hovedoppgavene var: å holde …

Les mer →
1945

Frigjøringsdagene – 1945 [1945.06.07]

Etter de tyske styrkene i Norge kapitulerte 8. mai ble landet okkupert av allierte (britiske og amerikanske) styrker til 7. juni 1945. General Andrew Thorne ankom 13. mai og var ansvarlig for de alliertes avvikling av okkupasjonsstyret.

Les mer →
1944

Frigjøringen av Kirkenes [1944.10.25]

Klokken 02:15 natt til 25. oktober sto fire soldater fra Den røde armé i tunnelåpningen og sa til de mange tusen som hadde søkt tilflukt i tunnelen: «Dere er frie, heis det norske flagget».

Les mer →
1943

Historisk flaggparade i London [1943.12.27]

“Under Sjømannskirkens store juletrefest 3. juledag i Central Hall i London vakte en historisk flaggparade betydelig oppmerksomhet. Alle de norske flaggene helt fra middelalderens gyldne løve på rød duk til …

Les mer →
1941

Forordning om vern om flagget [1941.12.08]

“§ 1. Norges flagg* og farger og solkorsmerket må bare brukes på en måte som ikke krenker nasjonalfølelsen. Det samme gjelder nasjonalsangen. (…)

§ 3. Norges flagg kan bare brukes av offentlige myndigheter. Dog kan handelsflagget også brukes av private, men bare til flagging.
Flagging fra bygninger som vesentlig tjener til offentlig bruk, må bare skje med Norges flagg, andre flagg som er godkjent av Innenriksdepartementet og i tilfelle med utenlandsk flagg.*”

Les mer →
1940

Tysklands flagg og orlogsflagg i Norge [1940.06.10]

“(…) Über Narvik selbst weht endgültig die deutsche Flagge. Die norwegischen Streitkräfte haben in der Nacht vom 9. zum 10. Juni ebenfalls ihre Feindseligkeiten eingestellt. Die Kapitulationsverhandlungen sind im Gange.”

Les mer →

Nord-Norge feire 17. mai med norske flagg. [1940.05.17]

“Her i Nord-Norge har vi ennå del glede å kunne feire frihetsdagen under vårt norske flagg. (…)

Les mer →

Tysk okkupasjon [1940.04.09 – 1945.05.08]

NOTAT: Tysklands orlogsflagg og Tysklands Hakekorsflagg ble benyttet i mange okkuperte bygninger og steder i Norge. Dette betyr ikke at Norge byttet flagg i denne perioden.

Les mer →
1931

Norges flagg i Eirik Raudes Land. Okkupasjon [1931.06.27 -1933.04.05]

“27. juni. Det norske flagget heist ved Myggbukta fangst- og radio/meteorologiske stasjon av Hallvard Devold, Thor Halle, Eilif Herdal, Søren Richter og Ingvald Strøm. Området nord for Scoresbysund mellom 71°30′ …

Les mer →
1929

Norges flagg i Antarktis

“Den tredje Norvegia-ekspedisjonen 1929/30 ble ledet av Hjalmar Riiser-Larsen, og kaptein på Norvegia var Nils Larsen. Målet var ta seg frem til Enderby Land, og herfra utforske området mot Weddelhavet …

Les mer →

Norges flagg i Peter I Øy [1929.02.02]

“Det norske flagg ble heist på øya 2. feb. 1929 av den andre Norvegia-ekspedisjon, sendt ut av Lars Christensen. Norsk biland 6.mars 1931.” (1) – Bilde: (Offentleg eigedom) Norsk Polarinstitutt. …

Les mer →
1927

Norges flagg i Bouvetøya [1927.12.01]

“Det var den 1. desember 1927 at den norske «Norvegia»-ekspedisjonen gikk i land på Bouvetøya, plantet det norske flagget og erklærte øya for norsk territorium.”

Les mer →

Forskrift angående bruk av statsflagget og handelsflagget

“§ 1. I henhold til lov om Norges flagg av 10. desember 1898 § 1 skal Norges handelsflagg være høirødt og delt i fire rettvinklede firkanter ved et mørkeblått kors …

Les mer →
1925

Svalbardtraktaten trår i kraft [1925.08.14]

“Det norske flagget ble heist i Longyearbyen da Norge overtok suvereniteten over Svalbard i august 14. 1925.”

Les mer →
1924

Flagg for Kronprinsen og Kronprinsessen [1924.09.26]

“Det flagg som ved den norske regjerings resolusjon av 15. november 1905 er fastsatt for H.M. Kongen og den Kongelige familie, blir herefter kun å benytte av D.D.M.M. Kongen og …

Les mer →
1916

Norges flagg i Store Norske – Svalbard – (“Stars and stripes” går ned)

“«Stars and Stripes» fires og ingeniør Sigurd Westby heiser det norske flagget i Longyear City 15. juli. Store Norske Spitsbergen Kulkompani Aktieselskap stiftes på konstituerende generalforsamling i Oslo 30. november.” …

Les mer →
1911

Amundsens Sørpolekspedisjon [1911.12.14]

“Roald Amundsens sørpolekspedisjon – den tredje Fram-ferd – var en norsk ekspedisjon til Antarktis gjennomført i årene 1910–12. Amundsen, Olav Bjaaland, Helmer Hanssen, Sverre Hassel og Oscar Wisting nådde polpunktet …

Les mer →
1907

Svalbard-ekspedisjoner

“Adolf Hoel hever slegga under sin første vitenskapelige ekspedisjon til Krossfjorden på Svalbard 1907. Det norske flagget ligger klart.”

Les mer →
1906

Kongelig Norsk Seilforening [1906.01.27-1937.03.19]

1905

Kong Haakons avreise til Norge [1905.11.23-24]

Rundt innvielsen av Haakon 7 som konge av Norge. Nordre Toldbod, København, Danmark. “I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget …

Les mer →

Kongeriget Norges Grundlov “§ 111” [1905.11.21]

“§ 111.Det norske Flags Form og Farver bestemmes ved Lov. Grlbest. 21 nov 1905.” (1)

Les mer →

Norges Kongeflagg [1905.11.15 – ]

“Den norske Regjerings Resolution, hvorved det bestemmes, at Norges Kongeflag eller det Flag, som benyttes af Kongen og den kongelige Familie,* skal være et høirødt Flag, hvis Bredde skal forholde …

Les mer →

Norges statsflagget og orlogsflagget [1905.06.09]

“orlogsflagget uten «sildesalat» ble først heist i juni i 1905 da Norge erklærte sin uavhengighet.” 1

Les mer →
1899

Fest for det nylig lovfestede “rene flagg” i Bergen

“Foraar i vort Hjerte” (Bjørnstjerne Bjørnson 1832-1910)

Les mer →
1898

Lov om Norges Flagg [flaggloven]

“§ 1. Norges Koffardiflag skal være et høirødt, med et mørkeblaat, og af en hvid Kant indfattet Kors, i fire retvinklede Firkanter afdelt Flag, hvis Bredde skal forholde sig til …

Les mer →
1897

Første gang 1. mai ble feiret nord for Trondheim

“1. mai-demonstrasjon på Fauske, 1897. Dette var første gang 1. mai ble feiret nord for Trondheim. Først i toget går Fauske arbeiderforening, som dengang var den nordligste sosialdemokratiske forening i …

Les mer →
1884

Kongelig Norsk Seilforening (tidligere: Norsk Forening for Lystseilads) [1884.12.06-1905.06.07]

1870

Det første offisielle barnetoget (med flagg uten unionsmerke)

“I 1869 fikk skolestyrer Peter Qvam (1822-1907) i Christiania idéen om et eget barnetog på 17.mai. Han organiserte et lite tog på sin egen skole; Qvams Skole. Qvam var en …

Les mer →
1844

Norges Kongeflagg [1844-1905]

Norges flagg [1844.06.20 – 1898.12.10]

“Det norske og svenske flagg ble likestilt ved lov av 20. juni 1844. Både det svenske og det norske handelsflagget og statsflagget fikk et unionsmerke i øverste felt nærmest stangen. …

Les mer →
1836

Forslag til Unionsorlogsflag [1836.05.02]

“Bergråd Peter Petersen (1767-1850) oversender, gjennom geistlig og representant Hans Riddervold (1795-1876), en historisk-heraldisk fremstilling av Norges riksvåpen og dets avbildning i flagg, på mynter m.v., med to fargeplansjer.

Les mer →

Forslag til flagg og unionsmarke [1836.04.07]

Forslag fra norsk jurist og politiker Jonas Anton Hielm (1782-1848). “Forslag til lov om det norske flagg med to fargeplansjer om handels- og orlogsflaggene, ang. en henvendelse til regjeringen om å …

Les mer →
1821

Godkjennelsen av det norske flagget [1821.07.13]

Kongelig resolusjon om at det trefargede flagg kan benyttes som Norges handelsflagg av skip i de nære farvann. Dokumentet er på 6 sider innbundet i en protokoll med en akvarell …

Les mer →

Norges Flagg [1821-1844]

“Tilleggsinnstilling, datert 7 mai, ang. det norske handelsflaggets utseende. Innstilling, datert 11 mai, fra Revisjonskomiteen ang. forslag til lov om flaggets utseende.” (1)

Les mer →

Stemt over flaggforslagene [1821.05.04]

Forslag Nº3 – “40 av de 59 stortingsrepresentantene som var til stede, mente Meltzers utkast var det beste.”(1)(2) Forslag Nº11.B – 9 eller 10 stemmer Forslag fra Knudtssøns  – 3 stemmer Forslag Nº8 – 1 …

Les mer →

Forslag til flagg [1821.04.30]

“Innstilling, datert 4 april, fra komiteen for handelsflagget, behandles etter nærmere oppslag. I mellomtiden skal de innkomne tegninger med forslag til det norske handelsflagg, betegnet med løpenummer, slås opp i …

Les mer →

Forslag til flagg [1821.03.28] (egen tolkning)

Forslag, datert 28 mars 1821, ang. nasjonalflagget fra Ingelbrecht Knudssøn (1776-1826), norsk jurist og stortingsrepresentant 1og president i Stortinget 1821. 1 “Under 28de marts foreslog byfoged Ingebret Knudsen, idet han gik ud …

Les mer →

Forslag til flagg for norske skip [1821.03.12]

Forslag fra stortingetrepresentanten Jan Rasmussen Sande (1760-1847), datert 12 mars, om et eget handelsflagg for norske skip. Odelsthinget fra 13 mars besluttet sendt komiteen ang. forhandlingene med barbareskstatene. 1

Les mer →

Stortinget [1821.03.01]

Embetsmann og stortinget representant Hans Leierdahl Nansen (1764 1821) innleverer to underskriftslister fra Farsund og Sogndal.

Les mer →

Forslag til flagg [1821.02.26]

Forslag fra embetsmann og representant Christian Magnus Falsen (1782-1830) om at flaggets utseende bestemmes ved lov, vedlagt 1 tegning. Besluttet sendt komiteen ang. forhandlingene med barbareskstatene. (1) The proposal is quite similar to …

Les mer →

Forslag til flagg [1821.02.20]

“Representant og fogd Nils Astrup (1778 1835) oversender underskriftsliste fra Borgere i Grimstad med forslag til flaggets utseende (utstilt i Stortinget som nr. 12). Besluttet sendt komiteen ang. forhandlingene med barbareskstatene.”

Les mer →

Forslag til lov om Norges handelsflag [1821.02.20]

Forslag fra representant Jacob Aall (1773 1844) datert 20 februar til lov om Norges handelsflagg. Odelsthinget fra 26 februar 1821 besluttet sendt komiteen ang. forhandlingene med barbareskstatene.

Les mer →

Stortinget [1821.02.17]

Jens Hansen Blom (1788 1840) representerte Skien og Porsgrunn på Stortinget (1821–1823) var bl.a. medlem av flaggkomiteen. I Februar 17.  oversender han tre underskriftslister ang. handelsflagget fra borgere i Skien, Porsgrunn …

Les mer →

Stortinget [1821.02.10]

Stortingets adresse av 14 september 1818 om forhandlingene med barbareskstatene om anerkjennelse av et norsk handelsflagg. Besluttet sendt valgkomiteen. Source: Stortinget

Les mer →
1820

Forslag til flagg [1820.09.15]

Fra Stavanger ble det høsten 1820 startet en aksjon for et nytt handelsflagg. Sirkulære datert Stavanger 15. september 1820 fra Gabriel S. Kielland med forslag til nytt flagg for Norge. …

Les mer →
1818

Svensk-Norske unionshandelsflagget [1818.10.26 – 1844.06.20]

“Kgl.res. av 26. oktober 1818 tillot at ‘førere af norske handelsskibe, der maatte ønske det, i alle farvande maae bruge unionsflaget, dog uden split og tunge'(1). Dette flagget var det …

Les mer →
1816

Norges Flagg (alternativt for båter) [1816]

I akvarell av Johan Friedrich Leonhard Dreier (1775 – 1833) “Fortuna” (sjalupen bygget i 1814 for Jens Gran) på vei inn mot Vågen i Bergen vi kan se Norges flagg men med to klart unntak fra 1814s …

Les mer →
1815

Forslag til flagg [1815.10.16]

To forslag fra Niels Aall (1769–1854), en av Norges ledende politikere i 1814.

Les mer →

Forslag til flagg [1815.08.17]

Forslag fra stortingsrepresentant, skipsreder, gårdbruker og sagbrukseier Pedr Bøgvald (1762–1829). Source: Stortinget

Les mer →

Norges Kongeflagg [1815.03.07 – 1844.06.20]

Bilde: Svenska Flaggans Museum https://gotiskaforbundet.se/svenska_flaggan.html

Les mer →

Svensk-Norske orlogsflagg [1815.03.07 – 1844.06.20]

“Det svensk-norske unionsorlogsflagget av 07.03.1815. For første gang fikk Norge et flagg med splitt og tunge. På denne tegningen er det ”norske” feltet tegnet som et kvadrat. I dag er dette feltet …

Les mer →
1814

Sverige-Norges handelsflagg (“fjernere farvande”) [1814.12.01 – 1844.06.20]

“Norges handelsflag som det daværende svenske handelsflag. Fra dec. 1814 til 20/6 1844 på de ‘fjernere farvande’. (…)Benyttedes fra 1814 til 44. Det havde samme udseende som det daværende svenske …

Les mer →

Declaration fra Kongeriget Norges [1814.11.25]

“5) Bestemmelse af et egen Coffardie-Flag overeensstemmende med Grundloven 111te §.
Christiania, i Norges overordentlige Storthing Præsidentskab, den 25de November 1814.
Christie. p.t. Præsident.”

Les mer →

Forslag til flagg (egen tolkning) [1814.11.15]

“Flagget troer Committeen kunne være enten hvidt med den norske Løve i grønt Feldt, eller hvidt med en grøn Stribe i Midten.”
(Bilde: egen tolkning)

Les mer →

Kongeriget Norges Grundlov [1814.11.04]

“§ 111. Norge har Ret til at have sit eget Coffardie-Flag. Dets Orlogs-Flag bliver et Unions-Flag.”1

Les mer →

Forslag til flagg [1814.11] (egen tolkning)

Forslag fra stortingsrepresentant og prest på Snåsa Svend Busch Brun (1774–1826). Hans forslag var kun en skisse i sort og hvitt. Bildet over er vår egen tolkning av dette forslaget. (SA, …

Les mer →

Forslag til flagg [1814.10.20]

Forslag fra kaptein og kontorsjef i 5. Departement Gregers Lundh om et nytt norsk flagg med to fargeplansjer. 1

Les mer →

Svensk forslag til norsk flagg [ca. 1814]

“Modellritning till norsk handelsflagga ca 1814.” 1 ” Vi yttrade tillika den förmodan, at E.K.M:t skulle med nöje låta Norrska lejonet få ett rum i den Svenska flaggan, och man syntes vara ganska …

Les mer →

Anonymt forslag [1814.10]

Anonymt forslag til norsk flagg. Kilde: Stortinget

Les mer →

Anonymt forslag [1814.10]

Anonymt forslag til norsk flagg.1

Les mer →

Vaabenstilstand [1814.08.14]

“Art. 12. Det norske flag skal respecteres immedens Vaabenstilstanden varer.Hovedqvarteret Moss, den 14 August 1814. (…)Ratificeret af Hans Majestæt Kongen og derefter af Kronprindsen af Sverrig ved følgende Paategning; Jeg …

Les mer →

Orlogsflagget overlevert til Karl XIII [1814.08.05]

“Flaggan kommer från Fredrikstad i Norge. Tillsammans med fästningens nycklar överlämnades flaggan till Karl XIII den 5 augusti 1814, dagen efter staden kapitulerat.”1

Les mer →

Norges Flagg – Alternativt [1814.07]

“Norske Flag bliver uforandret, eller og efter National Farven graat og grønt”. Christian Frederik

Les mer →

Norges orlogsflagg [1814.05.20-1815.03.07]

“Den eneste bevarte tegningen av flagget fra 1814 som vi kjenner i dag er et orlogsflagg, datert 20. mai. ” 1

Les mer →

Norges Flagg – Eidsvoll 1814 [1814.05.17]

Norges flagg i 1814 I resolusjon av 27. februar 1814 om eget norsk flagg, ble det foreskrevet at den norske riksløven skulle settes inn i øvre felt nærmest stanga på …

Les mer →

Norges Flagg [1814.02.27 – 1821]

“Jeg Christian Frederik, Norges Regent, Prinds til Danmark, Hertug til Slesvig, Holsten Stormarn, Dytmarsken og Oldenburg; Gjør vitterligt: At det Norske Flag saavel for krigsfartøier som kjøbmandsskibe, herefter skal være …

Les mer →

Kielfreden [1814.01.14]

“Den svenske kronprins Carl Johan sto med sine tropper nord i Tyskland, klar til å angripe Danmark. Etter fire dagers intensive forhandlinger mellom Danmark, Sverige og Storbritannia, gikk danske kong Fredrik 6. …

Les mer →
1810

Kapere / Splittflagg [1810.03.28]

“Reglem. for Kaperfarten og Prisernes Behandling.(…)5) De Kapere, som ere meddelte lovligt Kaperbrev, berettiges til at føre dansk Splitflag og Gjøs med Kgl. Chiffree i Midten, og i øvrigt indrettet …

Les mer →
1808

Monogram flagg [1808 – 1814]

“Alle norske skip som seilte sør for Kapp Finisterre mellom 1757 og 1814 hadde kongens monogram i korsets krysningspunkt. Dette var for å skille dannebrog fra malteserordenens flagg som nesten …

Les mer →
1797

Kongeligt Tollflagg [1797.02.01]

“Told-Forordningen 1. Februar 1797VII.) 95.) Paa det at Forbrydelser imod Opsynsbetienterne destobedre kan forekommes, skal de til Foreviisning for enhver, som ikke kiender dem, være forsynede med et Skilt, hvori …

Les mer →
1796

Dannebrog i blatt pa danske og norske skip [ca. 1796 – 1848]

“A couple of flag books (from the 1803-8 period), and also some paintings (from the period 1796 to 1848), show a flag with the Dannebrog in the canton of a …

Les mer →
1784

Splitflag (alle skip på hval- eller robbefangst) – mørkere rød [1784.10.13]

” Kongelige allernaadigste Placat af 13. Oct. 1784. (…) 6 [7]. De paa Hval- og Kobbefansten udendende Skibe maae føre det Splitflag, som den Kongelige Grønlandske handels Hvalfangerskibe hidindtil haver …

Les mer →
1781

KGH’s Splitflagg –mørkere rød [1781.07.02]

“På et vist tidspunkt opstod imidlertid den idé, at man kunne variere glagene ikke blot ved form og mærker, men også ved farveforskelle. Første gang træffer vi dette i reglamentet …

Les mer →

K.Ø. & G. Handelsselskab flag [1781.05.11-1788]

“Ligesom alle andre privilegerede handelskompagnier førte også Østersøisk-Guineisk Handelsselskab sit eget flag, et dannebrog hvor man i spunsen så Christian VII’s kronede navnetræk flankeret af de to vildmænd fra det …

Les mer →
1778

Tollflagg [1778.06.04]

“en plakat av 4. juni 1778 påbudt kryssbetjentene under de norske tollsteder å føre et toll-flagg” 1 “Det tollflagg som således blev innført var et spesielt dertil innrettet og fra …

Les mer →
1776

Plakat om utilladelige Flag, Vimpler m. m

Admir. og Commiss. Coll. Placat “At ingen Koffardi-Skippere af Kongens Undersaatter, eller som føre noget Skib Kgl. Undersaatter tilhørende, maa enten til Søs, under Sejl eller til Ankers, i Kgl. …

Les mer →
1766

Monogram flagg [1766 – 1808]

“Alle norske skip som seilte sør for Kapp Finisterre mellom 1757 og 1814 hadde kongens monogram i korsets krysningspunkt. Dette var for å skille dannebrog fra malteserordenens flagg som nesten …

Les mer →
1757

Monogram flagg [1757.03.25 – 1766]

“Alle norske skip som seilte sør for Kapp Finisterre mellom 1757 og 1814 hadde kongens monogram i korsets krysningspunkt. Dette var for å skille dannebrog fra malteserordenens flagg som nesten …

Les mer →
1752

Om Flag- og Vimpel- Føring [1752.01.08]

“Om Flag- og Vimpel- Føring (808:827 §. See Forbud 17 Febr. 1741 og der anførte Anordn.). 817) Kongens egne Coffardieskibe skal føre det danske Coffardies Flag, som er et rødt …

Les mer →
1748

Kompagni-flagg [1748.07.11]

Forordning om Coffardi-Skibes og Commissarernes samt de octrojerede Compagniers Skibes Flag og Giøs, samt Vimpeler og Fløie. “(…) 8. De af H. M. allernaadigst octroierede Compagnier skal føre det Danske …

Les mer →

Kommisjonsflagg [1748.07.11]

Forordning om Coffardi-Skibes og Commissarernes samt de octrojerede Compagniers Skibes Flag og Giøs, samt Vimpeler og Fløie. “(…)3. Det Danske Commiss-Flag Skal være et rødt Splitflag med hvid Kors; og …

Les mer →

Coffardie-Flagg [1748.07.11]

“Det var rektangulært uden splitter i en lysere rød farve end kongeflaget.” 1 “Forordning om Coffardi-Skibes og Commis-Farendes samt de octroierede Compagniers Skibes Flag og Giøs, samt Vimpler og Fløie: …

Les mer →
1744

Vestindisk-guineisk Kompagni (eget flag -forslag-) [1741/1744 – 1748]

1743

Toldflag [1743]

“Søkrigskancelliet indgav 1743 forestilling til kong Christian den Sjette om ordning af flagføringen. I denne forestilling nævntes også toldvæsenet. Kancelliets forslag var, at da «visse toldbetjente er tilladt i deres …

Les mer →

Flagning på halv stang [1743]

“1743 befalede Christian VI i flådens ceremonialreglement, at man i stedet for de nævnte sorte flag med hvide kors skulle gå over til at flage på halv stang i den …

Les mer →
1741

Forbud paa Vimpel-Føring [1741.02.17]

“Ingen Skipper, som fører noget i Kongens Riger og Lande hjemmehørende Skib, enten det maatte føre Canoner eller ikke, ei heller nogen Kjøbmand eller Rheder deri, maa understaa sig enten …

Les mer →
1731

Danmark-Norges kongeflagg [1731.04.09-1814.02.07]

“Efter Admiralitetes Forslag approberedes under 9de April Tegningen til et nyt Topflag (førhen finnes ikke noget særeget kongeflag at være blevet brugt), som skulde heises paa det Skib eller Fartøi, …

Les mer →
1719

Kongeflag med monogram

“Vi antager, at der har eksisteret et ældre kongeflag, eventuelt med kongemonogram, for 1719 nævnes, at kongen førte et specielt kongeflag.”1

Les mer →
1696

Splittflagg: proporsjoner [1696.01.21]

“I 1696 blev splitflagets proportioner fastsat; de er senere blevet ændret. Det blev skik, at staten også på land flager med splitflag.” 1

Les mer →
1676

Orlogsfane med Norske Løve [1676.12.04]

“De fra den Skånske Krig kendte danske orlogsfaner, af hvilke 1 af oprindelig 4 fornylig har været udstillet på Armemuseet i Stockholm, erobredes under Slaget ved Lund den 4/12 1676 …

Les mer →

Orlogsfane med prinsens monogram [1676.12.04]

“De fra den Skånske Krig kendte danske orlogsfaner, af hvilke 1 af oprindelig 4 fornylig har været udstillet på Armemuseet i Stockholm, erobredes under Slaget ved Lund den 4/12 1676 …

Les mer →

Orlogsfane med Dronningens monogram [1676.12.04]

“De fra den Skånske Krig kendte danske orlogsfaner, af hvilke 1 af oprindelig 4 fornylig har været udstillet på Armemuseet i Stockholm, erobredes under Slaget ved Lund den 4/12 1676 …

Les mer →

Orlogsfane med Kongens monogram [1676.12.04]

“De fra den Skånske Krig kendte danske orlogsfaner, af hvilke 1 af oprindelig 4 fornylig har været udstillet på Armemuseet i Stockholm, erobredes under Slaget ved Lund den 4/12 1676 …

Les mer →
1669

Heraldisk kongeflagg i unionstiden [1600-tallet]

“Vårt første flagg var et heraldisk flagg, rødt med Den norske løve i gull. Det var egentlig konge-flagget, slik dette er i dag, men ble fra 1318 til år 1698 …

Les mer →
1662

Sørge flagg [1600-tallet–1743]

“1 Apr. [1662] viste der sig et Skib paa Københavns Red, fø­rende sorte Flag; det hjembragte Liget af Kong Frederik 11.s Broder Magnus fra Kurland.”1 “Under denne kamp sank et …

Les mer →
1656

Splitflag på koffardiskibe [1656]

“Det Afrikanske kompagni fik 1656 ret til at føre kgl. flag”1 Henningsen, H. “Dannebrog og flagføring til søs” s. 38, 1969.

Les mer →
1645

Norske Kompagni fane [ca. 1644]

“Den danske Konges beredne livvagt, omkring år 1600 kaldt ‘Hoffanen’ havde ført og førte indtil 1679 som den eneste af hærens afdelinger Dannebrog, på tilsvarende måde som kongens egne skibe …

Les mer →
1644

Flagg med monogram [1644]

R.F.P. «Regna Firmat Pietas», som betyr «Fromhet styrker rikene».

Les mer →
1635

Forbudt for handelsskip å føre splittflagget [1635.05.20]

“I 1635 indskærpedes det, at handelsskibe ikke må føre splitflag.” 1

Les mer →
1630

Splitflaget forbeholdt orlogsflåden [1630.03.27]

“Ifølge en forordning fra 1630 var splitflaget forbeholdt orlogsflåden.” 1 “27/3 1630 befalede kongen (Christian IV), at de norske defensionsskibe, dvs. større handelsfartøjer, som i krigstid kunne armeres og anvendes …

Les mer →
1625

Første regler for Flagføring [1625.05.08]

“Det var Kong Christian den 4. der, i en krigsartikel af 8. maj 1625, gav de første regler for Flagføring og Kommandotegn i flåden.”1 “Den danske Orlogsflagføring var indtil 1625 …

Les mer →
1567

Orlogsflagg / Splitflag -Beleiringen av Akershus [1567.05]

“Det er i realiteten først omkr. år 1600 at de (splitflag) for alvor dukker op. Således fører alle orlogsskibene i reliefferne på Frederik II’s gravmæle (fra 1598) i Roskilde domkirke …

Les mer →
1536

Danmark-Norges flagg [1536.10.30 – 1814.02.27]

“30. oktober 1536 undertegnet Kristian 3. og det danske riksrådet en hånd­festning for Kristian som dansk konge. I paragraf tre, norgesparagrafen, ble det bestemt at Norges rike skulle ligge under …

Les mer →
1430

Kalmarunion “rigens banner” [1430.02.15]

“(…)tt røt Kaars / udi it gult Felt / som er Rigens Banner/”1 “Oc hver Klærk hafvue uppa sit Røcklin Rykens Baner saasom ær eth røt Kors uppa eth gulig …

Les mer →
1414

Splitflagg

“Dette seglet fra tidlig på 1400-tallet viser et dansk splitflagg. Det brukes som orlogsflagg og statsflagg.” 1 (…) Det samme understreges i et segl benyttet af Everschip Herred (Eiderstedt) i …

Les mer →
1400

Erik av Pommerens admiralsflagg [ca. 1400s](egen tegning)

“På dette flag var felterne udsmykkede med de 3 nordiske rigers våben, samt den vendiske grib. Den nederste trediedel af flaget viste Set. Jacob og Maria med Jesusbarnet, og yderst …

Les mer →
1375

Flagg med løve [1375]

“The Catalan Atlas ( BNF, Esp. 30 ), is the finest work to come from the Majorcan cartographic school of the fourteenth century. Most probably produced in 1375 (the date …

Les mer →
1318

Banner [1318] (egen tolkning)

“Det er vanskelig å slå sikkert fast hva som er det eldste norske flagget. Men det eldste vi kjenner til, er avbildet på hertuginne Ingebjørg Haakonsdatters (1301-1361) segl fra 1318. …

Les mer →
1292

Løve med øks

“På et brev fra 12. mai 1292 henger et segl med en oppreist løve innrammet i et skjold. Dette er det best bevarte middelalderseglet med den norske løve som finnes …

Les mer →
1285

Den norske løve med øks og kroner (skjoldet med blomster)

Kong Erik IIs segl “(…) Dobbeltsegl (…) 94 mm., i 2 eksemplarer: (…)b) i voks paa nedklippet pergamentsrem under diplom dat. Bjorgvin 13. mars 1285 (trykt i Dipl. Norv. V. …

Les mer →
1280

Den norske løve med øks

“Norges riksvåpen er en oppreist løve med krone og øks med sølvblad mellom forlabbene. Norske konger og fyrster brukte løve i sitt segl fra 1220-tallet av. Eirik Magnusson (konge 1280–1299) ga ved sin kroning i 1280 den oppreiste løven øksa i forlabbene, og dermed fikk Norges riksvåpenet sitt endelige innhold. Senere endringer er stilistiske, innholdet det samme.” (3) (…)

Les mer →
1250

Den norske løve (gull og rød)

(…)gékk konungr ok Eyvindr fyrir fylkingunni. Hafði Magnús konungr hjálm á höfði ok rauðan skjöld, ok lagt á með gulli leo, gyrðr sverði, er Leggbítr var kallaðr, tannhjaltat ok gullvafiðr …

Les mer →
1219

Den norske løve

Jarl Skule Bårdsson segl “Omkring 1857 fantes midt i byen ved gravning af en kjeller 3 alen dybt en signetplade af messing (C 3203), hvorpaa sees en løve i skridende …

Les mer →
1100

Rød skjold med gull løve [ca.1100]

“(…) gékk konungr ok Eyvindr fyrir fylkingunni. Hafði Magnús konungr hjálm á höfði ok rauðan skjöld, ok lagt á með gulli leo, gyrðr sverði, er Leggbítr var kallaðr, tannhjaltat ok …

Les mer →
0937

Merke: Ravnefanen [rundt 800–1000-tallet]

“Lodbroksønnene herjet Engl. 867 ff. under sin da. ravnefane Léodbróga, ‘Folkenes skrekk’; når vind bredte den ut, liknet den en flygende ravn og varslet seier, hang den slapt ned ble …

Les mer →
0900

Løve i Norge

Avbilder av løver er godt kjent over hele kloden i årtusener. På vei mot nord kan man finne dem overalt, og spore dem til før korsene. Maktstrukturer fortsetter å bruke …

Les mer →
0001

KUNSTEN Å KRIGE [rundt 500fvt]

“I boka Militærforvaltning sies det: ‘Ord kan ikke oppfattes, defor bruker en gongonger og trommer; en kan ikke se hverandre, defor bruker en bannere og flagg.’ En benytter mest fakler …

Les mer →