Info Panel
: : :   Home  /  Kongesflagg  /  Danmark-Norges kongeflagg [1766 – 1808]

Danmark-Norges kongeflagg [1766 – 1808]

“Kongeflaget har i spunsen det kongelige våben. Kongeflaget med det kongelige våben kendes fra 1731.” (1)

“Splitflag: flag med to tunger, anvendt af kongehuset og staten. Splitflag bruges stort set kun i de nordiske lande. Oprindelsen til det danske splitflag kendes ikke, men det har med sikkerhed været anvendt siden 1630, hvor det var forbeholdt orlogsskibe. 1696 begyndte også statsinstitutioner på land at flage med splitflag. Splitflaget fidnes med forskellige symboler, der markerer, hvilken statsinstitution der er tale om. Kongeflaget har siden 1731 haft det kongelige våben i midterfeltet.” (2)

  1. Kongehuset (DK)
  2. Dansk politik a-å lexicon, Side 665.
Dansk skeppsflagga” Armémuseum, Statens Trofésamlings katalog, Digitalt Museum.

“Flaggan fördes ursprungligen på det danska slavskeppet Rio Volta som senare hyrdes av Ryska flottan som proviantfartyg. Tagen under kriget i Ryssland 1788-1790.”

Mer:

  • Tegning: antipodes café, 2020 (No copyright)

  1766  /  Kongesflagg, Norges monarker  /  Sist oppdatert: November 25, 2020 av antipodes café  /