Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Selskapsflagg [1781.05.11]

Selskapsflagg [1781.05.11]

KGL. Østersjøisk og Guinesisk Handel /

“Ligesom alle andre privilegerede handelskompagnier førte også Østersøisk-Guineisk Handelsselskab sit eget flag, et dannebrog hvor man i spunsen så Christian VII’s kronede navnetræk flankeret af de to vildmænd fra det danske rigsvåben, men mens alle andre kompagniers flag – bortset fra Grønlandske Handels – forlængst er forsvundet og kun kendes fra bevarede skibsbilleder, er et eksemplar af dette kompagnis flag ved et ejendommeligt træf bevaret til vore dage.” 1

  1. Klem, K. «Kongelig Østersøisk og Guineisk Handelsselskab» s28. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årbog. KBH, 1970.
Foto: “Flagga” Armémuseum (AM.084266)
  • Egen tolkning: antipodes café, 2020 (CC0)
  1781  /  History  /  Last Updated April 19, 2021 by antipodes café  /