Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  K.Ø. & G. Handelsselskab flag [1781.05.11-1788]

K.Ø. & G. Handelsselskab flag [1781.05.11-1788]

“Ligesom alle andre privilegerede handelskompagnier førte også Østersøisk-Guineisk Handelsselskab sit eget flag, et dannebrog hvor man i spunsen så Christian VII’s kronede navnetræk flankeret af de to vildmænd fra det danske rigsvåben, men mens alle andre kompagniers flag – bortset fra Grønlandske Handels – forlængst er forsvundet og kun kendes fra bevarede skibsbilleder, er et eksemplar af dette kompagnis flag ved et ejendommeligt træf bevaret til vore dage. Det findes i Kungl. Armémuseum i Stockholm, til hvilket det er skænket af overingeniør Per Adolf Geijer. Dennes farfars far Per Adolf Geijer deltog som 21-årig i den svensk-russiske krig i 1788 i de finske farvande. Til turuma-eskadren, som var placeret i Pellinge Sund, indkom fra lodser en rapport om, at en større russisk transportfregat med 26 kanoner var indkommet i Borgåskåren, 4 mil fra eskadren.” 1

“Det Østersøiske kompagni havde et lignende flag med indskrift
K: 0 : & G: H: (Kgl Østersøisk og Guinesisk Handel). Et sådant flag
findes på Armémuseum i Stockholm. Det blev taget på vestindiefareren
„Rio Volta”, der var chartret af den russiske flåde og blev erobret
af svenskerne ved Borgå 1788. Det er formentlig det eneste bevarede
af alle danske kompagniflag fra 1700-tallet. Ejendommeligt nok har
det ikke de påbudte proportioner.” 2

Dato:
• “The Royal Chartered Baltic and Guinea Trading Company was founded by royal octroi on 11th May 1781.” 3
• “Fregat «Rio Volta» (…) Rejser: 5/11 1781 fra Kbh. til Guinea og St. Thomas.” 4

foto: “Flagga” Armémuseum (AM.084266)

“Flaggan fördes ursprungligen på det danska slavskeppet Rio Volta som senare hyrdes av Ryska flottan som proviantfartyg. Tagen under kriget i Ryssland 1788-1790.” 5

Mer: Engene J.O.: “Notes on the flags of Danish trading companies, 1616-1843© Nordic Flag Society, 2004.

  1. Klem, K.: ” Kongelig Østersøisk og Guineisk Handelsselskab“s. 28, Årbog 1970.
  2. Henningsen, H. “Dannebrog og flagføring til søs” s.42, 1969
  3. Klem. op. cit. s.65
  4. Klem. op. cit. s.53
  5. Dansk skeppsflagga” Armémuseum, Statens Trofésamlings katalog, Digitalt Museum. (Kongelig Østersøisk og Guineisk Handelsselskab)
  • Tegning: antipodes café, 2020 (CC0)
  1781  /  History  /  Last Updated January 13, 2021 by antipodes café  /