Info Panel
2021

+info

— Denne nettsiden presenterer ulike tidslinjer og utforskinger om det norske flagget, gjennomført av antipodes café siden 2012. Mange representasjoner av flagg på tidslinjene er tegnet på nytt med det …

Les mer →
1898

Det norske flagg [1898.12.15]

Handelsflagg — lov / “Lov om Norges flagg kunngjøres i Lovtidende, med virkning fra ett år etter kunngjøringsdato.”1 “§1. Norges Koffardiflag skal være et høirødt, med et mørkeblaat, og af …

Les mer →
1844

Norges unionsflagg [1844.06.20 > 1898]

Norges unionshandelsflagg (Oscar I) / Kgl. Resolusjon [i sammenstatt Statsråd –7 svenske, 3 norske Statsråder–]: “(…) 3) at det ved Kgl.Res. af 07/03 1815 for begge Riger fastsatte fælles Unionsflag …

Les mer →
1821

Norges handelsflagg [1821.07.13 > 1844]

Norske handelsskip i nære farvann /

Les mer →
1818

Unionshandelsflagg [1818.10.26 > 1844]

Norske handelsskip i alle farvann / Kgl. Resolusjon “Da Hans Majestæt anseer det gavnligt og sikrende for de norske Handelsskibe, om de føre det for de forenede Riger naadigst bestemte …

Les mer →
1816

Alternativt flagg [rundt 1816-1821]

Norsk flagg på noen skip / “Christian Frederiks løveflagg var på avstand svært likt det danske dannebrog. For å markere at flagget og båten var norsk, satte enkelte redere løven …

Les mer →
1815

Sveriges flagg [1815.01.12 > 1818]

Norske skip i fjernere farvann / “Lov ang. Handelsflagget: Det nuværende norske Handels-Flag skal, indtil næste Storthing anderledes bestemmer, benyttes paa alle Skibe som expederes paa de kortere Farvande, og …

Les mer →
1814

Det norske flagg [1814.05.20 > 1821]

Godkjent (Christian Frederik) / “Selv om Stibolts originaltegninger ikke finnes lenger, vet vi ganske nøyaktig hvordan de så ut. Den 20/051814 attesterte Christian Frederiks overadjutant, Ludvig Frederik Brock, en gjenpart …

Les mer →
1600

Stripede flagg [1600-tallet]

Nasjonalsymboler: Danmark-Norge “On a painting from 1660*(…) we see in the background several ships flying red and white horizontally striped flags (…) Obviously these 17th century flags with horizontal red …

Les mer →
1536

Danmark-Norges flagg [1536.10.30 > 1814]

Dannebrog: Stuttflagg “En historisk oversikt over flagget dannebrog hører først og fremst til den danske flagghistorie. Men i hele perioden fra 1536 til 1814 mens rikene Danmark og Norge var …

Les mer →