Info Panel
: : :   Home  /  Norges Flaggene  /  Danmark-Norges flagg [1536.10.30 – 1814.02.27]

Danmark-Norges flagg [1536.10.30 – 1814.02.27]

“30. oktober 1536 undertegnet Kristian 3. og det danske riksrådet en hånd­festning for Kristian som dansk konge. I paragraf tre, norgesparagrafen, ble det bestemt at Norges rike skulle ligge under Danmarks krone slik som Jylland, Fyn, Sjælland og Skåne og ikke være et kongerike for seg, men en del av Danmarks rike til evig tid.” 1

“En historisk oversikt over flagget dannebrog hører først og fremst til den danske flagghistorie. Men i hele perioden fra 1536 til 1814 mens rikene Danmark og Norge var forent, var flagget også et norsk flagg. Det vil si at det var et felles flagg Dannebrog på norsk grunn 1500–1814 for hele riket. Dannebrogs historie er derfor også en sentral del av Norges flagghistorie. Det røde og hvite flagget er brukt i en lengre periode på norske skip enn vårt nåværende flagg.” 2

“I Norge eksisterte det i foreningstiden ikke noe alternativt flagg til dannebrog. Riktig nok representerte det gamle røde flagget med gul løve det territoriale området Norge. Men dette heraldiske flagget var kongens personlige eie og hans symbol på Norge.” 2

“Og fra 1748 var dette flagget det eneste anerkjente dansk-norske flagget på handelsskip.” 3

  1. Rian, Ø.: “Norges status som kongerike 1536–1814” UIO, 2015 (2020)
  2. Munksgaard J.H.: “Flagget, Et nasjonalt symbol blir til” Vestagdermuseet, 2012
  3. Jacobsen K.L., Ruud J.W. og Kongshav H “Det norske flagget” Universitet i Bergen

  1536  /  Norges Flaggene  /  Sist oppdatert: November 19, 2020 av antipodes café  /  Tagger: ,