Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Danmark-Norges flagg [1536.10.30 > 1814]

Danmark-Norges flagg [1536.10.30 > 1814]

Dannebrog: Stuttflagg

“En historisk oversikt over flagget dannebrog hører først og fremst til den danske flagghistorie. Men i hele perioden fra 1536 til 1814 mens rikene Danmark og Norge var forent, var flagget også et norsk flagg. Det vil si at det var et felles flagg for hele riket. Dannebrogs historie er derfor også en sentral del av Norges flagghistorie. Det røde og hvite flagget er brukt i en lengre periode på norske skip enn vårt nåværende flagg.” 1

  1. Munksgaard J.H.: “Flagget, Et nasjonalt symbol blir til” s9. Vestagdermuseet, 2012

• Tegning: antipodes café (CC0)

  1536  /  Historie, Norges Flagg  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: