Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Kalmarunion “rigens banner” [1430.02.15]

Kalmarunion “rigens banner” [1430.02.15]

“(…)tt røt Kaars / udi it gult Felt / som er Rigens Banner/”1

“Oc hver Klærk hafvue uppa sit Røcklin Rykens Baner saasom ær eth røt Kors uppa eth gulig Fiæld”.2

“Flagget med rødt kors på gul bunn kan muligens ha vært Kalmarunionens unionsflagg.” 3

“Kalmarunionen er navnet på den politiske foreningen som formelt bestod mellom de tre nordiske rikene Danmark, Norge og Sverige i perioden 1389/1397–1521. Sverige stod imidlertid reelt utenfor unionen i lange perioder etter 1434. Kalmarunionen ble formelt aldri oppløst, og tanken om en samling av de tre nordiske rikene fortsatte å eksistere helt fram til 1800-tallet.” 4

“Den 17. juni 1397 ble Kalmarunionen mellom Danmark, Sverige og Norge inngått, med Erik som felles konge. Margrete satt ved spakene fram til 1412, da hun døde – sannsynligvis av pest. Etter det opplevde Erik til fulle de store spenningene unionen var tuftet på. Krig mot hansaen og tiltakende konflikt med riksrådet toppet seg i et opprør på 1430-tallet.

Erik rømte, og riksrådet satt seirende tilbake. Kristoffer av Bayern ble valgt til konge i alle de tre rikene. Dette markerer høydepunktet i riksrådets makt. Etter 1450 styrket kongen sin stilling, og Sverige ble gradvis en mer gjen­stridig unionspartner.” 4

  1. Huitfeldt, Arild: ”Tredie Part Chronologiae”. s.447, Utg. hos Henrich Waldkirch. Prentet i Kiøbenhaffn. 1603
  2. Klosters, V. til Erik af Pommern. “Pergament nr. 3069.” Det Danske Rigsarkiv, 1430.2.15
  3. Salvesen, H.: “Kalmarunionen” Store norske leksikon
  4. Orning, J.H.: “Kalmarunionen” 2015 Norgeshistorie, UiO
  • Tegning: antipodes café, 2020 (No copyright)
Erik av Pommern – Våpenskjold
  1430  /  History  /  Last Updated December 17, 2020 by antipodes café  /