Info Panel
: : :   Home  /  Dokumenter  /  Splitflagg

Splitflagg

“Dette seglet fra tidlig på 1400-tallet viser et dansk splitflagg. Det brukes som orlogsflagg og statsflagg.” 1

(…) Det samme understreges i et segl benyttet af Everschip Herred (Eiderstedt) i Slesvig. Det fremgår af et sigil på et dokument fra 1414, der viser, at det danske banner blev anvendt som skibsflag i samme periode.” 2

“Ganske vist har vi allerede nævnt to eksempler på danske splitflag fra middelalderen (St. Jørgensbjerg kirke og Everschop herred), men helt sikre er de ikke; bl. a. mangler farverne. Det er i realiteten først omkr. år 1600 at de for alvor dukker op. Således fører alle orlogsskibene i reliefferne på Frederik II’s gravmæle (fra 1598) i Roskilde domkirke splitflag.” 3

  1. Crampton, W.: ”Flagg”. Utg. Cappelen. Oslo. 1990.
  2. Bjerg, H. Ch.: “Dannebrog 800” Danmarks-Samfundet, 2019
  3. Henningsen, H.: “Dannebrog og flagføring til søs” s.20. Årbog, 1969
  1414  /  Dokumenter, History, Orlogsflagg, Skipsflagg  /  Sist oppdatert: November 11, 2020 av antipodes café  /