Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Orlogsflagg / Splitflag -Beleiringen av Akershus [1567.05]

Orlogsflagg / Splitflag -Beleiringen av Akershus [1567.05]

“Det er i realiteten først omkr. år 1600 at de (splitflag) for alvor dukker op. Således fører alle orlogsskibene i reliefferne på Frederik II’s gravmæle (fra 1598) i Roskilde domkirke splitflag. Initiativet til deres indførelse skyldes muligvis Christian IV, men den var fuldt så vel begrundet i den omtalte nødvendighed af at skabe et specielt flag til orlogsflåden, efterhånden som handelsskibene begyndte at bruge stutflaget.” 1

“På ældrebilleder af splitflaget fortsætter den spidse, V-formede indskæring ofte helt ind i korset som et hak. Efter 1696 er korsets yderste ende lige.” 2

relieff fra kong Frederik IIs sarkofag i Roskilde Domkirke, Christiania, beleiringen av Akershus” (1567.05), Byhistorisk samling, Oslo Museum

  1. Henningsen, H.: “Dannebrog og flagføring til søs” s.20. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årbog, 1969
  2. Ibid., s. 30.

Tegning: antipodes café, 2020 (CC0)

  1567  /  History  /  Last Updated February 16, 2021 by antipodes café  /