Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Danmark-Norges flagg [1567.05 > 1814]

Danmark-Norges flagg [1567.05 > 1814]

Dannebrog Splittflagg / Beleiringen av Akershus

“Det er i realiteten først omkr. år 1600 at de (splitflag) for alvor dukker op. Således fører alle orlogsskibene i reliefferne på Frederik II’s gravmæle (fra 1598) i Roskilde domkirke splitflag. Initiativet til deres indførelse skyldes muligvis Christian IV, men den var fuldt så vel begrundet i den omtalte nødvendighed af at skabe et specielt flag til orlogsflåden, efterhånden som handelsskibene begyndte at bruge stutflaget.” 1

“På ældrebilleder af splitflaget fortsætter den spidse, V-formede indskæring ofte helt ind i korset som et hak. Efter 1696 er korsets yderste ende lige.” 2

  1. Henningsen, H.: “Dannebrog og flagføring til søs” s.20. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årbog, 1969
  2. Ibid. s30.

•Egen tolkning: antipodes café, 2020 (CC0)

  1567  /  Historie, Orlogsflagg  /  Sist oppdatert 2021.10.05. av antipodes café  /  #: