Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Norges flagg [1844.06.20 – 1898.12.10]

Norges flagg [1844.06.20 – 1898.12.10]

“Det norske og svenske flagg ble likestilt ved lov av 20. juni 1844. Både det svenske og det norske handelsflagget og statsflagget fikk et unionsmerke i øverste felt nærmest stangen. Unionsmerket var satt sammen av de svenske og norske farger. Dette unionsmerket fikk mange navn. “Sildesalaten”, “firfarget” og “svenskemerket” var noen av dem. I Kristiansand ble unionsmerket, på grunn av fargene, kalt “bånedrede” (barneskitt). På kong Oscars fødselsdag 4. juli 1844 ble det norske orlogsflagget med unionsmerket heist for første gang.” (1)


1. Flagget, Et nasjonalt symbol blir til. Jan Henrik Munksgaard. Vestagdermuseet, Kristiansand, 2012.
+. Til redaksjonen af Den Constitusjonelle. Den Constitusjonelle, 1846
+. Et par ord i anledning af kongl. Resol. 20de Juni 1844 om flagget II. Nordlyset, 1844.08.05
+. Et par ord i anledning af kongl. Resol. 20de Juni 1844 om flagget III. Nordlyset, 1844.08.12

  1844  /  Historie, Norges Flagg  /  Sist oppdatert 2021.09.24. av antipodes café  /