Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Orlogsflagg [1844.06.20 > 1905]

Orlogsflagg [1844.06.20 > 1905]

Norges unionsflagg (Oscar I) /

Kgl. Resollusjon [ I sammenstatt Statsråd –7 svenske, 3 norske Statsråder–]:

“(…) 3) at det ved Kgl.Res. af 07/03 1815 for begge Riger fastsatte fælles Unionsflag forandres saaaledes, at det for hvert af Rigerne skal være ligt dets nuværende Handelsflag, dog saaledes:
a) at dette Unionsflag skal have Split og Tunge, og
b) at Flagets øverste Fiirkant, nærmest Stangen, skal udgjøre et for begge Riger fælles Unionstegn, som dannes ved en lige fordeelt Sammensætning af de til begge Rigers Flag hørende Farver saaledes som den approberede Tegning nærmere udviser, ligesom her omhandlede Unionstegn bliver anbringe i Vimpel;” 1

  1. «Love, Anordninger, Kundgjørelser, aabne Breve, Resolutioner m.m., der vedkomme Kongeriget Norges Lovgivning og offentlige Bestyrelse» s115-f. Utg. Grøndahl. Christiania, 1845

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

 

  1844  /  Historie, Orlogsflagg  /  Sist oppdatert 2021.10.05. av antipodes café  /  #: