Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Orlogsgjøs [1844.06.20]

Orlogsgjøs [1844.06.20]

Norges unionsflagg (Oscar I) /

Kgl. Resolusjon [ I sammenstatt Statsråd –7 svenske, 3 norske Statsråder–]:

“4) at som Orlogsgjøs og til Brug for de forenede Rigers Gesandter og Consuler hos fremmede Mageter skal bruges et Flag, der bliver over eenstemmende med Unionstegnet i Orlogsflagene” 1

  1. «Love, Anordninger, Kundgjørelser, aabne Breve, Resolutioner m.m., der vedkomme Kongeriget Norges Lovgivning og offentlige Bestyrelse» s115-f. Utg. Grøndahl. Christiania, 1845

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1844  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.30. av antipodes café  /