Info Panel
You are here:   Home  /  Norges Flaggene  /  Svensk-Norsk unionshandelsflagg [1818.10.26 – 1844.06.20]

Svensk-Norsk unionshandelsflagg [1818.10.26 – 1844.06.20]

“(…) Hans Majestæt resolverede herpaa i norsk Statsraad den 26de October 1818, at da Foræringer sædvanligen maa gives inden Underhandlinger af heromhandlede Slags ville kunne blive aabnede, saa havde den norske Regjering at oplyse, hvor stor Sum den norske Statscasse hertil kunde affeee. Imidlertid, da Hans Majestæt ansaae det gavnligt og sikkrende for de norske Handelskibe, om de føre det for de forende Riger bestemte Unionsflag, saa vilde Hans Majestæt af landsfaderlig Omhue herved indtil Videre have tillad de Førere af norske Handelskibe, der maate ønske det, i alle Farvande at bruge bemeldte Unionsflag, dog uden Split og Tunge.”1

“Kaldes unionshandelsflaget af 1818. I følge kgl.res. af 26/10 nævnte år kunde dette flag, — der havde samme udseende som unionsorlogsflaget af 07/03 1815, dog uden split og tunge, — benyttes på de ‘fjernere farvande’, alternativt med det svenske handelsflag, og på de ‘kortere farvande’, alternativt med flaget af 27/02 1814. ”2

  1. Vogt, J.H. «J.H. Vogts Optegnelser om sit Liv og sin Embedsvirksomhed» s183. Utg. Malling, P.T. Christiania. 1871.
  2. Anker, C.J. «Tegniner af Norges flag i dets forskellige skikkelser gjennem tiden» s8. Utg. Malling. Kristiania, 1888.

• Tegning: antipodes café 2021 (CC0)


  1818  /  Norges Flaggene  /  Last Updated February 16, 2021 by antipodes café  /