Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Unionshandelsflagg [1818.10.26 > 1844]

Unionshandelsflagg [1818.10.26 > 1844]

Norske handelsskip i alle farvann /

Kgl. Resolusjon “Da Hans Majestæt anseer det gavnligt og sikrende for de norske Handelsskibe, om de føre det for de forenede Riger naadigst bestemte Unionsflag, saa vil Han af landsfaderlig Omhu herved indtil videre have tilladt de Førere af norske Handelsskibe, der maatte ønske det, i alle Farvande at bruge bemeldte Unionsflag, dog uden Split og Tunge; iøvrigt iagtages de gjældende bestemmelser, angaaende Søpasser og Flag føring.” 1

“Kaldes unionshandelsflaget af 1818. I følge Kgl.Res. af 26/10 nævnte år kunde dette flag,—der havde samme udseende som unionsorlogsflaget af 07/03 1815, dog uden split og tunge,— benyttes på de ‘fjernere farvande’,alternativt med det svenske handelsflag, og på de ‘kortere farvande’, alternativt med flaget af 27/02 1814.”2

  1. «Samling af Love, (…)» s252-f. Utg. Guldberg & Dzwonkowski. Christiania, 1837
  2. Anker, C.J. «Tegniner af Norges flag i dets forskellige skikkelser gjennem tiden» s8. Utg. Malling. Kristiania, 1888.

• Egen tolkning: antipodes café 2021 (CC0)


  1818  /  Historie, Norges Flagg  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: