Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  [1818.09.14]

[1818.09.14]

“(…) efterat være underrettet om, at ingen Underhandlinger med Barbareskerne vare indledede, indgav Storhinget en Adresse af 14/09, hvori det Ønske blev fremsat, at Hans Majestæt, saasnart og forsaavidt de Vanskeligheder, der hidtil havde hindre Sagens Fremme, nogenledes maatte tillade det, naadigst vilde lade indlede Underhandlingerne med Barbareskerne betræffende Anerkjendelsen af et særskilt Coffardieflag for Norge,
og lade disse Underhandlinger fortsætte med den Virksomhed, som Sagens Interesse fordrede, og som Hans Majestæts Viisdom og Varme for Norges Tarv og Selvstandighed gav et sikkert Haab om–”1
“holdt sig forvisset om, at det norske folk vilde anvende alt, hvad billigt og muligt var, for at bestride de udgifter, som maatte blive forbundne med erhvervelsen af den omhandlede konstitutionelle rettighed.”2

  1. Vogt, J.H. «J.H. Vogts Optegnelser om sit Liv og sin Embedsvirksomhed» s49. Utg. Malling, P.T. Christiania, 1871
  2. Storm, O. «Om flaget» s.18. Kristiania, 1893
  1818  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.24. av antipodes café  /