Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  [1818.12.04]

[1818.12.04]

“Regjeringen forklarte 04/12 at den ikke hadde muligheter til å avsette omkring 100.000 spesidaler som en åpning av forhandlingene med barbareskene krevde. Det ble derfor ikke gjort noen forberedelser til slike forhandlinger i denne stortingsperioden.”1

  1. Munksgaard, J.H. «Flagget, Et nasjonalt symbol blir til» s 78. Utg. Vest-Agder-museet, Kristiansand, 2012
  1818  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.24. av antipodes café  /