Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Tollflagg [1818.12.07 ]

Tollflagg [1818.12.07 ]

“Påbudet om bruk av tollflagg ble gjentatt i §34. i den provisoriske anordning av 7/12-1818.”1

  1. «Det Norske tollvesens historie» s.295. Utg. Tolldirektoratet. Oslo, 1977

  1818  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.24. av antipodes café  /