Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flaggforslag [1820.09.15]

Flaggforslag [1820.09.15]

Norges Handelsflagg (Kielland) /

“Sommeren 1820 var Kielland kommet til at noe måtte gjøres for å få fremdrift i flaggsaken.
(…) Han forfattet et skrift hvor han grunngav hvorfor det var ønskelig og nødvendig med et eget norsk flagg. Han utarbeidet også forslag og tegning til hvorledes et nytt flagg etter hans mening helst burde se ut.” 1

“Hvad Historien har bevaret er: at Norges Rigsbanner er en guul kronet Löve med Hellebarde i dens Klöer, da derimod Danmarks er tre blaa kronede Löver. Feldtet i Norges Banner er rödt, men i Danmarks blaat, saaledes ingen Forbindelse mellem Banner og Flag. Mit Forslag er da dette: Norges Coffardie-Flag bliver mørkeblaat og hvidt, inddeelt i fire Afdelinger, nemlig:
den øverste, næst Flagstangen en hvid, og nederst en blaa, begge fuldkomne Qvadrater. Dernæst sammenhængende med disse, udenfor eller bagenfor dem, øverst en blaa og nederst en hvid Rectangel, begge halvanden Gang i Længde mod, men lige af Høide med de førstnævnte nærmest Flagstangen værende Qvadrater: I den øverste hvide qvadrat næst Flagstangen kan, hvo som vil, og jeg formoder Mange vil, sætte den Norske Løve med den krumme Hellebarde, som nu i flere Aarhundrede bemærkedes, som den Norske Løve.”2

“Kielland på sin side så korsformen baare som et minne om den danske fabellare og som en vedhengen ved en fordums slavelenke.”3

  1. Bratbak, B. «Det norskve flagget – Stavanger stod bak» Årbok. s37-ff. Utg. Stavanger museum. Stavanger, 1988
  2. Kielland, G.S. Flaggforslag. Skrift. Utg. Johansen, J. Christiansand, 1820.09.15
  3. Nygaard, K. «Hvorledes det norske flagg ble til» s19 Utg. Eide. Bergen, 1953

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1820  /  Historie, Norges Flaggforslag  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: , , , ,