Info Panel
You are here:   Home  /  Norges Flaggforslag  /  Flaggforslag [1820.09.15]

Flaggforslag [1820.09.15]

“Sommeren 1820 var Kielland kommet til at noe måtte gjøres for å få fremdrift i flaggsaken. (…) Han forfattet et skrift hvor han grunngav hvorfor det var ønskelig og nødvendig med et eget norsk flagg. Han utarbeidet også forslag og tegning til hvorledes et nytt flagg etter hans mening helst burde se ut.”1

“Hvad Historien har bevaret er: at Norges Rigsbanner er en guul kronet Löve med Hellebarde i dens Klöer, da derimod Danmarks er tre blaa kronede Löver. Feldtet i Norges Banner er rödt, men i Danmarks blaat, saaledes ingen Forbindelse mellem Banner og Flag. Mit Forslag er da dette: Norges Coffardie-Flag bliver mørkeblaat og hvidt, inddeelt i fire Afdelinger, nemlig: den øverste, næst Flagstangen en hvid, og nederst en blaa, begge fuldkomne Qvadrater. Dernæst sammenhængende med disse, udenfor eller bagenfor dem, øverst en blaa og nederst en hvid Rectangel, begge halvanden Gang i Længde mod, men lige af Høide med de førstnævnte nærmest Flagstangen værende Qvadrater: I den øverste hvide qvadrat næst Flagstangen kan, hvo som vil, og jeg formoder Mange vil, sætte den Norske Løve med den krumme Hellebarde, som nu i flere Aarhundrede bemærkedes, som den Norske Løve.”2

“Gabriel Schanche Kielland var en norsk grosserer og skipsreder. (…) [Han] ble en av Stavangers rikeste og mest fremtredende borgere.”3

1. Bratbak, B. «Det norske flagget – Stavanger stod bak» Årbok. s37-ff. Utg. Stavanger museum. Stavanger, 1988.
2. Kielland, G.S. –Flaggforslag-skrift– Trykt af Johansen, J. Christiansand, 1820.09.15
3. Omdal, S.A. «Gabriel Schanche Kielland» v7. Store Norske Leksikon. 2020.12.0

• Tegning: Egen tolkning. antipodes café, 2021 (CC0)

  1820  /  Norges Flaggforslag  /  Last Updated February 28, 2021 by antipodes café  /  Tags: