Info Panel
: : :   Home  /  Norges Flaggforslag  /  Forslag til flagg [1820.09.15]

Forslag til flagg [1820.09.15]

Fra Stavanger ble det høsten 1820 startet en aksjon for et nytt handelsflagg.

Sirkulære datert Stavanger 15. september 1820 fra Gabriel S. Kielland med forslag til nytt flagg for Norge.
Dobbelt folioark, tekst på de to første sidene, de to siste blanke til bruk for underskrifter. Trykt i Kristiansand hos O. P. Moes trykkeri. Underskriftsliste fra borgere i Stavanger, innlevert i Odelsthinget ved representant og kjøpmann, Peder Valentin Rosenkilde (1772 1836)

Odelsthinget fra 26 februar 1821 besluttet sendt komiteen ang. forhandlingene med barbareskstatene.

“Mit Forslag er da dette: Norges Coffardie-Flag bliver mörkblaat og hvidt, inddelt i fire Afdelinger, nemlig: den överste, næst Flagstangen en hvid, og nederst en blaa, begge fuldkomne Qvadrater. Denæst sammenhængende med disse, udenfor eller bagenfor dem, överst en blaa og nederst en hvid Rectangel, begge halvanden Gang i Længde mod, men lige af Höide med de förstnævnte nærmest Flastangen værende Qvadrater: I den överste hvide Qvadrat næst Flagstangen kan, hvo som vil, og jeg formoder Mange vil, sætte den Narske Löve med den krumme Hellebarde, som nu i flere Aarhundrede bemærkedes, some den Norske Löve. Blev end Hellebarden böiet den brækkedes dog ikke.”

Sources: Stortinget 1905 , Odelsthinget (1821.02.26) og Stortinget

  1820  /  Norges Flaggforslag  /  Sist oppdatert: January 15, 2014 av  /  Tagger: