Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Det norske flagg [1814.05.20 > 1821]

Det norske flagg [1814.05.20 > 1821]

Godkjent (Christian Frederik) /

“Selv om Stibolts originaltegninger ikke finnes lenger, vet vi ganske nøyaktig hvordan de så ut. Den 20/051814 attesterte Christian Frederiks overadjutant, Ludvig Frederik Brock, en gjenpart av den godkjente tegningen. Tydeligvis fikk han ikke bruk for den, ettersom den er blitt liggende upåaktet blant hans egne papirer like til nå. Tegningen viser et flagg helt i overensstemmelse med Christian Frederiks bestemmelser. Andre, tilsvarende tegninger ble endt ut til festningene som mønster for de nye flaggene som skulle heises der.” 1

“Nogen bestemmelse for hvorledes det nye flagg skulde benyttes blev visstnok ikke gitt, men antagelig har reglene for dets anvendelse været de samme som i den nærmest forutgående del av foreningstiden, da splittflagget hovedsakelig blev anvendt av Kongen samt på krigsskib og festninger, av de kongelige regjeringskollegier og av kongelige embedsmenn, når de i embeds medfør ferdedes på sjøen.” 2

“Ved å forme et nytt flagg som nesten var identisk med det gamle, viste han indirekte kontinuiteten i Norges historie og i sin egen politikk. Bruddet med Danmark kunne visuelt lett endres i fremtiden ved å fjerne løven fra flagget. Samtidig kunne flagget forsvares ut fra finansielle hensyn. Både staten, rederne og folk flest var inne i en vanskelig økonomisk tid. Det var viktig å være sparsommelige og nøysomme. Det nye flagget ville ikke bringe nye utgifter til hverken stat eller næringsliv. Tvert imot ville det gamle flagget kunne brukes som før ved å tilføre en gul løve i øverste hjørne nærmest stangen. Utlegg til nye tekstiler var derfor ikke nødvendig.” 3

  1. Johannessen, K. «Christian Frederiks norske flagg i 1814» Arkivmagasinet 1/14 s11.ff. Riksarkivet. Oslo, 2014.
  2. «Norske orlogsflagg og kommandotegn siden 1814-1934» Sjømilitære samfunds marinekalender, s233. Sjømilitære samfund. Oslo, 1934.
  3. Munksgaard, J.H. «Flagget, Et nasjonalt symbol blir til» s 39. Utg. Vest-Agder-museet, Kristiansand, 2012.

• Egen tolkning: antipodes café, 2020 (CC0)

Bilde: Brock, L. 1814.05.20
Foto: Riksarkivet PA-0146.F.L0002. Oslo, 2014
  1814  /  Historie, Norges Flagg  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: , , ,