Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Norges handelsflagg [1821.07.13 > 1844]

Norges handelsflagg [1821.07.13 > 1844]

Norske handelsskip i nære farvann /

Kgl. Resolusjon: “Omendskjøndt Hs. Majestæt saaledes, ved at opfylde hiint Ønske af Storthinget ikke har havt til Hensigt at berøve sig den Rettighed at bestemme det omhandlede Flags Farver og Dimensioner, vil Høistsamme dog indvilge det af Storthinget under 17/05 afvigte, underdanigst fremsaatte Andragende. Hs. Majestæt bemyndiger følgeligen herved Skibsførerne til paa de kortere Farvande at benytte Flaget saaledes som det af Storthinget
er blevet underdanigst foreslaaet,
og med Hs. Majestæts paategnede Approbation findes denne Protocol vedhæftet. Hs. Majestæt vil ved et særskilt Rescript nærmere tilkjendegive, paa hvilke Farvande dette Flag ikke kan benyttes.” 1

  1. Stortingsforhandlinger 1821, aug. s327-ff.
Foto: Amundsen, O. [CC-BY] Riksarkivet. Oslo, 2012. Innrettet på siden som i arkivbøkene.

Gillas [svensk] = gilles (Passive verbformer av gille. Dialektalt: synes om; like.)

“Karl Johan havde dog ikke noget imod, at det vedtagne Flag blev brugt. Han likte bare ikke, at Tinget bestemte Flaget. Istedenfor at sanktionere Flagloven indførte han da samme Aar ved en Resolution det Flag, som Tinget havde vedtaget.” 2

  1. Næss, H.J. «Henrik Wergeland» s62. Eduard Lie’s Bogtrykkeri. Kristiania, 1869

“[Flagget] ble også benyttet av postførende fartøyer mellom Norge og Danmark.” [Bare hjulbåt ‘Prinds Carls’ førte orlogsflagget.] 3

  1. Kolltveit, B. loc. cit.

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1821  /  Historie, Norges Flagg  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: