Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flaggføring [1821.07.17]

Flaggføring [1821.07.17]

Norske & Svenske skip /

Kgl. Resolusjon: “(…) at alle norske og svenske Skibe, der paa hiin Side Cap Finisterræ føre andet Flag end Unionsflaget efter 01/071822 skulle anholdes af Krigsfartøierne. Dog tillades det at benytte Handelsflaget i Østersøen, i Nordsøen og indenfor Cap Finisterræ.”1

  1. Carl III Johan. Resolusjon sitert i Schmidt, J.A.S. «Love, Anordninger, Tractater, Resolutioner, Kundgjørelser, Departementsskrivelser, Circulærer m.m. for Kongeriget Norge i Tidsrommet 1814-48» Utg. Tønsbergs Forlag. Christiania, 1849
  1821  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /