Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Sverige-Norges handelsflagg (“fjernere farvande”) [1814.12.21 – 1844.06.20]

Sverige-Norges handelsflagg (“fjernere farvande”) [1814.12.21 – 1844.06.20]

“Den 24/11 blef af stortinget jämte den allmänna ansökningen godkändt konceptet till ansökning om tillstånd att bruka svensk flagg på de fjärmare faarvattnen, till hvilken ansökning efter en redan den 21/11 af del norska statsrådet afgifven Instilling konungen gaf sitt bifall genom resolution i svenskt statsråd den 21/12 1814. Det angående flaggans utseende och färger såsom lagförslag antagna interimistiska reglemente blef —hvilket ej bör förundra någon på en tid då uppmärksamhet på skillnaden mellan sanktion och tillfölgetagelse ej vaar väckt— såsom det heter den 12/1 1815 sanktionerad såsom lag, oaktadt hvarken den i §80 gifna bestämmelsen, att sanktion för att anses giltig borde ske före stortingets upplösning, och ej heller vid bekräftelse af konungen iakttogs, att det utfärdade beslutet till ordalagen var lika med de i stortingsbeslutet gifna. Detta konungens beslut var således en autorisation, en yttring af den utöfvande makten, såsom sådan.”1

“Selv om det svenske flagget skulle være et midlertidig flagg inntil et felles unionsflagg ble antatt, var det lite populært. For mange føltes det forsmedelig å seile under det som ble oppfattet som et fremmed flagg.”2

“On aurait – semble-t-il- non sans une certaine désinvolture héraldique considéré comme drapeau suédois tout pavillon portrant une croix jaune sur fond bleu. A l’époque on n’avait pas ecore fixé en détail les proportions du drapeau, le hauteur, la longeur de ses éléments ou la largeur de la croix, deux siècles allaient s’écouler avant que l’on atteignit ce stade. Ce n’est qu’en 1906 que l’on adopta une loi déterminant les proportions du drapeau suédois.»3

  1. Rydin, H.L. «Om norska flagglagens rättsliga betydelse» s.13 Utg. Norstedt. Stockholm, 1899.
  2. Munksgaard, J.H. 2012, s65.
  3. Foredrag. Rencontre des ami Européens de la bannistique, Temse, 1969.09.12-14.)


Se også: Tegniner af Norges flag i dets forskellige skikkelser gjennem tiden, av Carl Johan Anker, Side 13. Kristiania, 1888.

Tegning: antipodes café (CC0)

  1814  /  History, Norges Flaggene  /  Last Updated February 16, 2021 by antipodes café  /