Info Panel
: : :   Home  /  History  /  Sverige-Norges handelsflagg (“fjernere farvande”) [1814.12.01 – 1844.06.20]

Sverige-Norges handelsflagg (“fjernere farvande”) [1814.12.01 – 1844.06.20]

“Norges handelsflag som det daværende svenske handelsflag. Fra dec. 1814 til 20/6 1844 på de ‘fjernere farvande’.

(…)Benyttedes fra 1814 til 44. Det havde samme udseende som det daværende svenske handelsflag, altså blå med gult kors, uden unionsmærke og uden split og tunge samt med rektangulære felter nærmest stangen.

Foranlediget ved den norske regjerings andragende af november 21. og storthingets andragende af november 24. 1814 blev det ved kongelige resolutioner af december 1.* 1814 og af mars 4. 1816 tilladt norske skibe at benytte dette flag på de ‘fjernere farvande‘ eller søndenfor Kap Finisterre. For ikke at blive røvet og plyndret af Barbareskstaterne fandt de fleste norske skibsførere sig bedre tjente med at seile under dette flag end under prins Christian Frederiks norske flag, der ikke var anerkjendt af de nævnte stater. Erhvervelse af sådan anerkjendelse vilde ifølge storthingspræsident Christis beregning koste omtrent 1 million kroner årlig, en for vort land dengang betragtelig sum, som man betænkte sig på at ofre.

* datoen kan neppe findes, da der i statssekretariet ikke er nogen resolutionsprotokol før 01/01/1815.” (1)


1. Tegniner af Norges flag i dets forskellige skikkelser gjennem tiden, av Carl Johan Anker, Side 13. Kristiania, 1888.

  1814  /  History, Norges Flaggene  /  Sist oppdatert: April 29, 2014 av  /