Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  [1815.01.30]

[1815.01.30]

“Skrivelse til de 4 Stiftamtmænd fra 5te Depart.[Finansdepartementet]: at algierske Passer, udkadte af Commerce-Collegiet i Stokholm, udleveres ved bemeldte Departement, til Brug for norske Skibe under svensk Flag m.v.”

  1. «Love, Anordninger, Kundgjørelser, aabne Breve, Resolutioner m.v., der vedkomme Kongeriget Norges Lovgivning og offentlige Bestyrelse, for Aaret 1815» s207. Utg. Trykt paa Udgiverens Forlag hos Grøndahl, Ch. Christiania, 1816

  1815  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.24. av antipodes café  /