Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  [1815.01.30]

[1815.01.30]

“Skrivelse til de 4 Stiftamtmænd fra Finansdepartementet (det 5te Dept.), at algierske Passer, udkadte af Commerce-Collegiet i Stokholm, udleveres ved bemeldte Departement, til Brug for norske Skibe under Svensk Flag, hvorom de Handlene underhaanden skulles gives Underretning.” 1

  1. «Samling af Love, Tractater, Kundgjørelser, Resolutioner, Departementsskrivelser m.m., som siden 1814 ere udkomne, i tidsfølgende Orden og udtogsviis udgiven samt forsynet med alphabetisk Register» s53. Utg. Guldberg & Dzwonkowski. Christiania, 1837.
  1815  /  History  /  Last Updated May 18, 2021 by antipodes café  /