Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  [1814.12.21]

[1814.12.21]

“Den 24/11 blef af stortinget jämte den allmänna ansökningen godkändt konceptet till ansökning om tillstånd att bruka svensk flagg på de fjärnare faarvattnen, till hvilken ansökning efter en redan den 21/11 af del norska statsrådet afgifven Instilling konungen gaf sitt bifall genom resolution i svenskt statsråd den 21/12 1814 (…) Detta konungens beslut var således en autorisation, en yttring af den utöfvande makten, såsom sådan.” 1

  1. Rydin, H.L. «Om norska flagglagens rättsliga betydelse» s13. Utg. Norstedt. Stockholm, 1899
  1814  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.24. av antipodes café  /