Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  [1814.11.22]

[1814.11.22]

Lagtinget: “Bifalt Odelstingets beslutning til lov om norsk handelsflagg.
Odelstinget: Valg av deputasjon til å overbringe Kongen lovvedtaket om norsk handelsflagg.” 1

  1. stortinget.no «Forslag til flagg» 2017

  1814  /  History  /  Last Updated May 18, 2021 by antipodes café  /