Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  [1814.11.22]

[1814.11.22]

Lagtinget: “Bifalt Odelstingets beslutning til lov om norsk handelsflagg.”1
Odelstinget: “Valg av deputasjon til å overbringe Kongen lovvedtaket om norsk handelsflagg.”2

  1. Stortingsforhandlinger 1814, nov. s908.
  2. op. cit. s885.

  1814  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.24. av antipodes café  /