Info Panel
: : :   Home  /  History  /  KGH’s Splitflagg –mørkere rød [1781.07.02]

KGH’s Splitflagg –mørkere rød [1781.07.02]

“På et vist tidspunkt opstod imidlertid den idé, at man kunne variere glagene ikke blot ved form og mærker, men også ved farveforskelle. Første gang træffer vi dette i reglamentet for det Grønlandske Handelskompagni 1781, idet der i §25 står, at de splitflag, Handelens skibe må føre skal være ‘af mørkere dug end det, der er anordnet for kongens flåde’.” 1

“Handelens egne Skibe, hvad enten de fare paa Hval-, Robbe-, og Torske-Fangst, eller paa anden Fart, tillade Vi allernaadigst fremdeles at beholde det Split-Flag, som de hidtil have ført, og som er af mørkere Dug, end det, der er anordnet for Vores Flode.” 2

  1. Henningsen, H.: “Dannebrog og flagføring til søs” s.64. Årbog, 1969
  2. «Reglementet om den kongelige Grønlandske, Islandske, Finmarkske og Færøiske Handel» Sitert i Gad, F.: «Harpunflaget». s354, Det grønlandse Selskab N.12, 1972
  1781  /  History, Skipsflagg  /  Sist oppdatert: January 14, 2021 av antipodes café  /