Info Panel
: : :   Home  /  Dokumenter  /  Splitflag (alle skip på hval- eller robbefangst) – mørkere rød [1784.10.13]

Splitflag (alle skip på hval- eller robbefangst) – mørkere rød [1784.10.13]

” Kongelige allernaadigste Placat af 13. Oct. 1784.

(…) 6 [7]. De paa Hval- og Kobbefansten udendende Skibe maae føre det Splitflag, som den Kongelige Grønlandske handels Hvalfangerskibe hidindtil haver ført, og som er af mørkere Dug, end det som er anordnet for Vores Flode; og maae Reederiet være auhoriseret til for deslige Hvalfangerskibe at forfatte særdelse Skibsartikler, som indsendes til Bores General- Land- Deconomie- og Commerce- Collegii Approbation til paafølgende Efterlevelse af vedkommende Skibsbetientere og Mandskab; i hvilke alle her foranførte Porter det er Vores allernaadigste Villie, at private Erpediteurs af Skibe til Hval- og Robbefangsten, skal unde samme Rettighed, samt ansees og behandles paa lige Maade, som om Udrustningen deraf var skeet af Vores foreende Grønlandske, Islandske, Findmarske og Færøiske Handel, og før fammes egen Regning.” 1

“Tilladelsen fra reglementet 1781 for handelens skibe til at føre splitflag med mørkere rød farve var 1784 udvidet til at gælde alle skibe, også private, der blot gik på hval- eller robbefangst fra Danmark eller Norge.” 2

“Kraprød eller Orlogsrød er en rød farve, som har navn efter planten farvekrap (Rubia tinctorum).” 3

  1. Christian R “Kongelig allernaadigst Placat af 13 Octbr. 1784′‘.Sitert i ”Hval- og Kobberfangsten udi Strat-Davis, ved Spitsbergen, og under Eilandet Jan Mayn, samd dens vigtige Fordele, i Anledning af den Kongel. allern, Placat af 13 Octbr. 1784; tilligemd nogle oplysende Efterretninger om Fangsten, Behandlingsmaadem, m.m”.s.98-104, Utg. Trykt paa Gyldendals Forlag, hos Frid. Wilh. Thiele, 1785.
  2. Gad F. “HARPUNFLAGET” Det grønlandse Selskab N.12, 1972
  3. Wikipedia dk

  1784  /  Dokumenter, History  /  Sist oppdatert: January 14, 2021 av antipodes café  /