Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Dannebrog Splittflagg: mørkere rød [1784.10.13]

Dannebrog Splittflagg: mørkere rød [1784.10.13]

På alle skip på hval- og kobbefangst /

“De paa Hval- og Kobbefansten udendende Skibe maae føre det Splitflag, som den Kongelige Grønlandske handels Hvalfangerskibe hidindtil haver ført, og som er af mørkere Dug, end det som er anordnet for Vores Flode; og maae Reederiet være auhoriseret til for deslige Hvalfangerskibe at forfatte særdelse Skibsartikler, som indsendes til Vores General- Land- Deconomie- og Commerce- Collegii Approbation til paafølgende Efterlevelse af vedkommende Skibsbetientere og Mandskab; i hvilke alle her foranførte Porter det er Vores allernaadigste Villie, at private Erpediteurs af Skibe til Hval- og Robbefangsten, skal unde samme Rettighed, samt ansees og behandles paa lige Maade, som om Udrustningen deraf var skeet af Vores foreende Grønlandske, Islandske, Findmarske og Færøiske Handel, og før sammes egen Regning.” 1

  1. Christian VII «Kongelig allernaadigst Placat af 13 Oct. 1784» Sitert i «Hval- og Kobberfangsten udi Strat-Davis, ved Spitsbergen, og under Eilandet Jan Mayn, m.m» s104. Utg. Gyldendals Forlag. Kiøbenhavn, 1785.

• Egen tolkning: antipodes café, 2020 (CC0)

  1784  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: