Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Selskapsflagg [et. 1789]

Selskapsflagg [et. 1789]

“Et av Norges eldste rederiflagg. Flagget har tilhørt handelshuset Jacob Voss & søn i Bergen. (…) I korsets krysningspunkt er det påført en hvit spuns. På den står j:v:&:s: malt med gule bokstaver. de tidligste rederiflaggene i Norge hadde dannebrog som utgangspunkt.” 1

“Blant de mange handelshusene på slutten av 1700 og begynnelsen av 1800 tallet var Jacob Voss & Sønn. Jacob Voss var født i Mecklenburg i 1736, men kom som ung mann til Bergen, og tok borgerskap der som kjøpmann i 1764. Fra 1762 var han handelsforvalter i Finnegården, og fra 1763 egenhandler i Solegården på Tyskebryggen. Sønnen Valentin fikk borgerskap i 1789, og gikk inn i farens firma. Da Jacob døde i 1799 overtok sønnen handelsstue nr. 2 i Solegården, og han drev den til 1802.

Handelshuset Jacob Voss & Søn var ved forrige århundreskiftet et av de største i Bergen.” 2

  1. Munksgaard, J.H. «Flagget, Et nasjonalt symbol blir til» s 30. Utg. Vest-Agder-museet, Kristiansand, 2012.
  2. Munksgaard, J.H. «Et gammelt bergensk rederiflagg» s9-ff ”Sjøfartshistorisk årbok” Utg. Stiftelsen Bergens sjøfartsmuseum. Bergen. 1982.

  1789  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: