Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Postflagg [1793.10.25 ]

Postflagg [1793.10.25 ]

“GeneralPost-Amtets Bekjendtgiørelse, at det Kongelige Postjagter skulle føre Splitflag med et Posthorn i Midten af det hvide Kryds, og en distingveret bred Vager fra toppen med et Posthorn i, (hvilket er blevet anordnet, paa det de i ingen Maade skal forsinkes i Fortsættelsen af deres Reise, og de mødende Koffardie-Fartøier vide at holde af, og give Plads for dem).*
* Af Kjøbenhavns Adresse-Contoirs Efterretninger 1793, No. 260. Efr. Prom. 07/02 1975 ” 1

  1. Christian VII «Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for Danmark og Norge» VI Deel- 7. Bind 1793-1794 s274-f. Utg. Gyldendals Forlag. Kiøbenhavn, 1801.

  1793  /  History  /  Last Updated April 21, 2021 by antipodes café  /