Info Panel
You are here:   Home  /  'Postflagg'

Norges Postflagg forslag [1925.03.13]

Flagg- og lovutkast (Utenriksdepartementet) / “§1. [= Handelsflagg] §2. [= Orlogsflagg] §3. Som statsflagg, postflagg og tollflagg anvendes det rett overskårne flagg med et hvit kvadratisk felt i korsets mitte …

Mar 1925 Read More →

Norges postflagg [1898.12.15]

Flaggloven / “Lov om Norges flagg kunngjøres i Lovtidende, med virkning fra ett år etter kunngjøringsdato.”1 “§1. Norges Koffardiflag skal være et høirødt, med et mørkeblaat, og af en hvid …

Dec 1898 Read More →

Postflagg [1844.06.20]

Norges unionsflagg (Oscar I) / Kgl. Resolusjon [ I sammenstatt Statsråd –7 svenske, 3 norske Statsråder–]: 6) at begge Rigers Handelsflag saavelsom de Flag, der i begge Riger benyttes paa …

Jun 1844 Read More →

Postflagg [1842.08.08]

Norges sivile statsflagg (Carl III Johan) / Kgl. Resolusjon: “at [Postflagget, som bestemt ved Kgl.Res.11/4 1842] skal være forsynet med Split og Tunge.” 1 Carl III Johan. in litt. Res. …

Aug 1842 Read More →

Flaggforslag [1842.08.06]

Norges postflagg (Helland) / “(…) Det norske Postflag bliver ligesom Orlogsflaget, dog med den Forskjel, at der i Flagets Midte anbringes en hvid Firkant med røde Bogstaver Ordet ‘Post.’”1 Sigholt, …

Aug 1842 Read More →

Postflagg [1842.04.21 ]

Unionsflagg — handelsflagg / “Officiel Artikel. (…) De for Postvæsenets Tjeneste anskaffede Dampfartøier have samtlige med Undtagelse af Dampfartøiet ‘Prinds Carl’ faret under det Norske Coffardiflag. Nogen naadigst Bestemmelse angaaende …

Apr 1842 Read More →

Postflagg [1842.04.11]

Norges handelsflagg med merke (Carl III Johan) / Kgl. Resollusjon: “Den Norske Regjerings Indstilling bifaldes, dog saaledes at der istedetfor der foreslaade Posthorn i Flaggets Midte, anbringes en hvid Fiirkant …

Apr 1842 Read More →

Flaggforslag [1842.03.30]

Norges postflagg (Regjeringen) / regjeringsinnstilling: “At der naadigst maatte behage Hans Majestæt at befale, at samtlige i det norske Postvæsens Tjeneste benyttede Dampfartøier skulle føre det norske Coffardiflag, hvori anbringes …

Mar 1842 Read More →

Postflagg [1805]

Nord-norske båtpost / “En forordning fra 1805 bestemte at båtene som transporterte post mellom Namdalen og Finnmark skulle benytte et spesielt varselsflagg i akterstevnen. Flagget var hvitt med rød kant …

Feb 1805 Read More →

Postflagg [1793.10.25 ]

“GeneralPost-Amtets Bekjendtgiørelse, at det Kongelige Postjagter skulle føre Splitflag med et Posthorn i Midten af det hvide Kryds, og en distingveret bred Vager fra toppen med et Posthorn i, (hvilket …

Oct 1793 Read More →