Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Norges postflagg [1898.12.15]

Norges postflagg [1898.12.15]

Flaggloven /

“Lov om Norges flagg kunngjøres i Lovtidende, med virkning fra ett år etter kunngjøringsdato.”1

“§1. Norges Koffardiflag skal være et høirødt, med et mørkeblaat, og af en hvid Kant indfattes Kors, (…)

§2. Det i §1. bestemte Flag skal benyttes paa Handelsfartøier, naar de i udenlandsk Havn ønsker at erholde Beskyttelse og Bistand af Gesandtskaber, Konsuler eller Handelsagenter. Paa Statens offentlige Bygninger, Post- og Toldfartøier benyttes samme Flag med Split og Tunge, dog saaledes, at i Postflagets og Toldflagets Midte anbringes et hvidt Feldt, hvori Ordene ‘Post’ eller ‘Told’ med Krone over.”

  1. Stortinget «Flaggloven: Kronologi 1893-99» www.stortinget.no/ [oppdatert: 2017]
  2. Sitert i Grahl-Madsen, A. «Forslag til lov om flagg og flaggbruk » s60. Utg. Norges Handelshøyskole. Bergen, 1972

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1898  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.05. av antipodes café  /  #: , ,