Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Postflagg [1844.06.20]

Postflagg [1844.06.20]

Norges unionsflagg (Oscar I) /

Kgl. Resolusjon [ I sammenstatt Statsråd –7 svenske, 3 norske Statsråder–]:

6) at begge Rigers Handelsflag saavelsom de Flag, der i begge Riger benyttes paa Told- og Postfartøier, eller hvorsomhelst, hvor Orlogsflag ikke benyttes, men Nationaliteten skal repræsenteres, forandres saaledes, at, med Bibehold forøvrigt af det i ethver af Rigerne antagne Flag, dets øverste Fiirkant, nærmest
Stangen, skal bestaae af det for Orlogsflaget ovenfor bestemte Unionstegn, og bør svenske og norske Handelsfartøier, for i udenlandsk Havn at kunne erholde Bestyttelse og Bistand af Hans Kgl. Majestæts Gesandtskaber og Handelsagenter, fra og med næstkommende Aars Begyndelse anlægge dette nye Flag.”1

  1. «Love, Anordninger, Kundgjørelser, aabne Breve, Resolutioner m.m., der vedkomme Kongeriget Norges Lovgivning og offentlige Bestyrelse» s115-f. Utg. Grøndahl. Christiania, 1845

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1844  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.30. av antipodes café  /  #: ,