Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Fyrvesensflagg [1844.09.28]

Fyrvesensflagg [1844.09.28]

Norges unionsflagg med merke /

“(…) allerede 28/09 s.å. ble det bestemt at Fyrvesenet for fremtiden skulle benytte det nye flagg med splitt og tunge samt med en hvit firkant med en gul ‘F’ i midten. Enkelte fyrforvaltere sendte inn mer eller mindre begeistrede skrivelser i den anledning, bl.a. skrev en gammel marineunderoffiser ‘at jeg med Glædestaarer i øiet har læst Morgenbladet om de mange Glædesfester i Anledning af det nye Flag, en Glæde uden Lige som jeg aldrig havde troet at opleve (…) uagteg jeg har tjent under 4 forskjellige Flag, og mange gjentagne Glæder vil det blive for mig i min Ensomhet om her Fyrdirektøren vilde tillade og bidrage til at jeg maatte anskaffe et nyt Flag med dertil hørende Stang for at benyttes ved ekstraordinære Leiligheder paa vor naadigste og høist elskede Konges Fødselsdage samt ved mine høie Foresattes Nærværelse.’” 1

  1. Rode, C.F. «Norges fyrvesen» s180-f. Utg. Steenske forlag. Oslo, 1941

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1844  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.04. av antipodes café  /  #: