Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flaggforslag [1842.03.30]

Flaggforslag [1842.03.30]

Norges postflagg (Regjeringen) /

regjeringsinnstilling: “At der naadigst maatte behage Hans Majestæt at befale, at samtlige i det norske Postvæsens Tjeneste benyttede Dampfartøier skulle føre det norske Coffardiflag, hvori anbringes et Posthorn, saaledes som vedlagte Tegning udviser, der naadigst approberes.”1

“Selv om innstillingen refererer til flagget som “Coffardiflag”, var det utvilsomt tale om et splittflagg -med den svensk-inspirerte tungen.”2

  1. Rigsarkivet Sitert i «Kgl.Res.464» RA, Statsrådssekretariatet, A/Ab/L0055. halvår 1842
  2. Kolltveit, B. «Postflagget» s68. Årbok 2000. Utg. Norsk sjøfartsmuseum. Oslo, 2001

  1842  /  Historie, Norges Flaggforslag  /  Sist oppdatert 2021.09.29. av antipodes café  /  #: , , ,