Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Norges Postflagg forslag [1925.03.13]

Norges Postflagg forslag [1925.03.13]

Flagg- og lovutkast (Utenriksdepartementet) /

Ҥ1. [= Handelsflagg]
§2. [= Orlogsflagg]
§3. Som statsflagg, postflagg og tollflagg anvendes det rett overskårne flagg med et hvit kvadratisk felt i korsets mitte hvori er anbragt:
— a. for Statsflagget: Norges riksvåben.
— b. for Postflagget: ordet ‘post’ i gule bokstaver under riksvåbenets krone.
— c. for tollflagget: ordet ‘toll’ i gule bokstaver under riksvåbenets krone.

Det hvite feldt har samme størrelse som flaggets røde kvadratiske felter, og dets sider er parallele
med disse felters sider.
Størrelsen av riksvåbenet, kronen samt ordene ‘post’ og ‘toll’ skal avpasses efter der hvite felts størrelse i hvert enkelt tilfelle (…)”

  1. Stortinget. Ot. prp.25. «Om utferdigelse av ny lov om Norges flagg» 1925.03.13

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1925  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.06. av antipodes café  /  #: , , , , ,