Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Postflagg [1842.04.21 ]

Postflagg [1842.04.21 ]

Unionsflagg — handelsflagg /

“Officiel Artikel. (…) De for Postvæsenets Tjeneste anskaffede Dampfartøier have samtlige med Undtagelse af Dampfartøiet ‘Prinds Carl’ faret under det Norske Coffardiflag. Nogen naadigst Bestemmelse angaaende det Flag, som skulde føres paa Postvæsenets Dampfartøier kan ikke findes at være afgiven, of Departementet kan heller ikke nu oplyse, hvad der i find Tid foranledige, at Dampfartøiet ‘Prinds Carl’ kom til at føre et andet Flag end de øvrige i samme Øiemed anskaffede og benyttede Dampfartøier; men man troer, at Aarsagen hertil maa søges i den Omstændighed, at dette Dampfartøi bestemtes til Farten paa Udlandet, (…) Ligesom der saaledes ikke gives nogen naadigst Bestemmelse for eller fyldestgjørende Grund til, at Postvæsenets Dampfartøi er fare
under forskjelligt Flag, saaledes kan Departementet heller ikke finde denne Forskjel i sig selv rigtig, og man er derfor af den underdanige Formening, at denne Forskjel bør ophøre. At det for samtlige Postvæsenets Dampfartøier fælles Flag skulde være Orlogsflaget, finder Departementet ikke Grund til underdanigst at andrage paa. Hverken med hensyn til Bestemmelse eller Aptering have disse Fartøier i mindste Maade noget tilfælles med Orlogsfartøier som saadanne, og saaledes bør de formeentlig ei heller have det charakteristiske Symbol, Flagget, fælles med disse.”1

  1. Finansdepartementet. Sitert i Departements Tidene Nº16. Christiania, 1842.04.18
  1842  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.30. av antipodes café  /  #: