Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Toll- og Losflagg [1842.04.11]

Toll- og Losflagg [1842.04.11]

Norges handelsflagg (Carl III Johan) /

“Da Told og Lodsvæsenet ere Anliggender, der ikke alene udelukkende vedkomme Norge, men derhose staae i den nærmeste Forbindelse med Handel og Skibsfart, finder Hans Majestæt det rigtigst, at der i alle de Tilfælde, hvor Flag bruges i Told- eller Lostvæsenets Tjeneste, ogsaa for dem benyttes det ved Hans Majestætss naadigste Resolution af 17/07 1821 fastsatte Handelsflag med saadant Særkjende, der udtrykker den Tjeneste, i hvilket der anvendes. Hans Majestæt befaler derfor den norske Regjering at afgive underdanigst Betankning og Indstilling i ovenaførte Henseender, saaledes at naadigst Proposition til Forandring af det ved Lov af 28/07 1824 §34. bestemte Kongelige Toldflag kan forelægges nærverande Storthing, – samt at det norske Lotsflags Særkjende kan bestemmes og fastsattes af Hans Majestæt.”1

  1. Carl III Johan «Kgl.Res.464» RA, Statsrådssekretariatet, A/Ab/L0055. halvår 1842
  1842  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.30. av antipodes café  /  #: