Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Heraldisk avhandling [1842.04.23]

Heraldisk avhandling [1842.04.23]

Norges riksvåpen og flagg (Keyser) /

[‘Historisk-heraldisk Undersøgelse angaaende Norges Rigsvaaben og Flag’ av Prof. Keyser –Christiania 1842.04.19–] “Ved Skrivelse af 23de April 1842 oversendt Constitutions Commiteen af [Repr.] Finne oversender.”1

  1. Keyser, R. «Historisk heraldisk Undersøgelse angaaende Norges Rigsvaaben og Flag» Utg. Dahl, J. Christiania, 1842

 

  1842  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.05. av antipodes café  /