Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Tollflagg [1842.04.25]

Tollflagg [1842.04.25]

Norges Handelsflagg /

“Vi Carl Johan, af Guds Naade Konge til Sverige og Norge, de Gothers og Venders; gjøre vitterligt: Hans Majestæt, som anseer det passende, at Koffardiflagget istedetfor Orlogsflagget benyttes som Toldflag, skulde herved, idet Høistsamme lader følge i Afskrift den norske Regjerings underdanigste Indstilling angaaende denne Sag, naadigst indbyde Norges Riges Storthing til at fatte Beslutning til en Lov indeholdende Bestemmelse om Toldflagget, saalydende: ‘Instedefor det i §34. af Lov om Toldvæsenet af 28/07 1824 bestemte Toldflag, skal som saadant for Fremtiden benyttes Koffardiflagget, saaledes indrettet med Hensyn til dets Afbenyttelse som Toldflag, som Kongen forordner.’ (…)”1

  1. Carl III Johan, sitert i Stortingsforhandlinger 1842, juni. s279.
  1842  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.30. av antipodes café  /