Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Tollflagg [1842.05.07 ]

Tollflagg [1842.05.07 ]

Rødt, hvitt og blått /

“Committeen skal kun tilføie, (…) om Orlogsflagget eller Koffardiflagget burde benyttes som Toldflag, sa holder den sig dog forvisset om, at Alles Anskuelser mødes deri, at man ikke kan ønske at see det nærværende Unionsflag længere end fornødent vaiende paa vore Toldboder og paa de i Toldvæsenets Tjeneste værende Fartøier. (…) Om dette Særkjende kommer til at bestaae i en Koffardiflagget tilføiet Split samt Tunge, saaledes som af Storthinget i Aaret 1836 antaget, eller i nogen anden Distinction, dette er, efter Committeens Formening, en Sag af meget underordnet Vigtighed al den Stund Norges Nationalitet gjennem Farvernes Sammensætning tilbørligen bliver respecteret, og Særkjendet forøvrigt er saadant, at Toldvæsenets Fartøier derved med Lethed kunne adskilles fra de Fartøier, som føre det almindelige Koffardiflag.”1

  1. Tollkommite. Sitert i Stortingsforhandlinger 1842, juni. s286-f.
  1842  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.09. av antipodes café  /