Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Selskapsflagg [1795.05.30]

Selskapsflagg [1795.05.30]

Kgl. Grønlandske Handel /

“Det væsentlige var, at det ikke måtte være muligt at forveksle et eventuelt splitflag for k.g.h. med orlogsflaget. (…)
1793 havde direktionen tilkendegivet inspektør Schultz, ‘at han i de Flagge og Vimpler, som bruges i Landet, maatte foreløbig foranstalte indsyet i midten af det hvide Kors disse Bogstaver k.g.h. i Ciffer.’ Marts 1794 indsendte direktionen så forslag til flag og vimpel til Kommissionen.
(…) Først 18/4 1795 videresendte Kommissionen sagen til admiralitetets godkendelse, der forelå 05/051795.
Man godkendte symbolet de to korslagte harpuner i øverste, inderste røde felt og den røde vimpel uden kors, men med en enkelt vandret liggende harpun, samt at splitflaget skulle være noget mindre dimensioneret end det almindelige orlogsflag —ikke noget med en dybere rød farve. Dertil føjede man ønsket om en indskrift midt i korset ‘som tilkiendegiver Det Handels Compagnie, Skibet tilhører, ligesom der findes paa det Asiatiske Compagnies Skibe, hvorved dette tilstrækkelig vil kunne skielnes fra det Danske Orlogs Flag, hvilket vi finde gandske nødvendig.’
(…) Først 30/5 afgik der en lignende skrivelse til Schultz i Godhavn. Til betegnelsen i midten af korset mente man, at de tre bogstaver k.g.h., man tidligere havde anordnet, passende kunne bruges. De er udeladt på tegningen, sådan som den forefindes i Det nordre inspektorats Arkiv.” 1

  1. Gad, F. «Harpunflaget» Tidsskriftet Grønland. 12. s360, Utg. Det grønlandske Selskab. Charlottenlund, 1972.12.

  1795  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: