Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Tollflagg [1778.06.04]

Tollflagg [1778.06.04]

Dannebrog Splittflagg med merke /

“Generaltoldkammeret sendte forslaget til det kongelige Admiralitets- og Commisariats Collegium og udbad sig forslag til hvilket flag og hvilket tegn i flaget der burde gives krydsbådene. Admiralitetet var positivt indstillet og udarbejdede forslag, der bl.a. indeholdt tegning af et splitflag med sort krans og sort tekst i flagets midte. Forslaget blev af Generaltoldkammeret fundet ‘bekvemt til hensigten og i alle måder antageligt’. Dog ønskede man i stedet for den sorte tekst og krans en blå eller grøn farve, eftersom man fandt smukkest og bedst. Den endelige godkendelse af forslaget blev overladt kong Christian den Syvende, der resolverede: ‘Det er Vor allernådigste vilje, at krydsbetjentene i Norge må, for at kunne gøre sig kendte for de sejlende i fornødne tilfælde, gives et fra andre forskelligt og efter indbemeldte tegning på den foreslåede måde for- færdiget toldflag til at føre på deres både, når de fare i Vor tjeneste. Disse toldflag har Kammeret straks at lade forfærdige, så mange som behøves, og derefter at lade uddele til vedkommende betjente. Omkostningen som dertil medgå, må af Vores kasse bestrides.’ Det nye flag blev bekendtgjort ved en Placat af 4/6 1778 og en tilsvarende plakat for ‘visse toldbetjente i Danmark’ blev bekendtgjort 18/12 1780.”1

“Bemeldte Betiente maae føre paa deres Baade, enten fra Toppen eller agter ud fra Stavner eller hvorfra det bedst kan sees, et til den Ende indrettet og fra alle andre forskielligt Flag, som skal være rødt med hvidt Kors udi, splittet for Enden, og førende i en grøn Krands i Midten den Indsktrift: KONGELIG TOLD-FLAG.” 2

“Bemeldte Betiente maae føre paa deres Baade, enten fra Toppen eller agter ud fra Stavner eller hvorfra det bedst kan sees, et til den Ende indrettet og fra alle andre forskielligt Flag, som skal være rødt med hvidt Kors udi, splittet for Enden, og førende i en grøn Krands i Midten den Indsktrift: Kongelig Told-Flag.” 2

  1. Petersen, H.M. «Kongeligt Told-Flag. Et eget og fra alle andre forskelligt flag» Zise, Toldhistorisk Tidskirft, Nr.2, 8 årg, s72. København, 1985.
  2. «Placat angaaende Kongelige Told-Flag (…) 18.Dec. 1780» Sitert i Grahl-Madsen, «Forslag til lov om flagg og flaggbruk» s.23 Utg. Norges Handelshøyskole. Bergen. 1972. s23.

• Egen tolkning: antipodes café, 2020 (CC0)

  1778  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: