Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Flagg- og Vimpelføring [1776.12.06]

Flagg- og Vimpelføring [1776.12.06]

Admir. og Commiss. Coll. Placat /

“(…) ingen Coffardie-Skippere af H.M. Underfaattere, eller som føre noget Skib, H.M. Underfaatter tilhørende, maae enten til Søes under Seil eller til Ankers i H. M. eller fremmede Havne eller Rede, understaae fig, ved hvad Leilighed eller Anledning, enten af Festiviteter eller andet det end maatte være, at føre nogen Slags Flag, Vimpel, Vager, Gios, eller under hvad Navn det end kunde nævnes, uden allene de, som Forordningen af 11/7 1748: i den 1 og 2 § anordner, og faaledes som de, der ere beskrevne, ei heller at lade andre end dem forfædige, eller ved Skibene at have, alt under den Straf af
50 Rdlrs., som i Forordningen om Vimpel-Foringen af 17/2 1741 er fastsat, og ved Forordningen af 11/7 1748 allernaadigst er igientaget.” 1

  1. «Extract og Udtog af de Kongelige Befalinger, som ved allernaadigst udgivne og trykte Forordninger (…)» s163. Utg. Schwach SC, 1772.

  1776  /  History  /  Last Updated April 19, 2021 by antipodes café  /