Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flagg- og Vimpelføring [1776.12.06]

Flagg- og Vimpelføring [1776.12.06]

Plakat /

“(…) ingen Coffardie-Skippere af h.m. Undersaattere, eller som føre noget Skib, h.m. Undersaatter tilhørende, maae enten til Søes under Seil eller til Ankers i H. M. eller fremmede Havne eller Rede, understaae sig, ved hvad Leilighed eller Anledning, enten af Festiviteter eller andet det end maatte være, at føre nogen Slags Flag, Vimpel, Vager, Gios, eller under hvad Navn det end kunde nævnes, uden allene de, som Forordningen af 11/7 1748: i den §1. og §2. anordner, og saaledes som de, der ere beskrevne, ei heller at lade andre end dem forfærdige, eller ved Skibene at have, alt under den Straf af 50 Rdlrs., som i Forordningen om Vimpel-Føringen af 17/2 1741 er fastsat, og ved Forordningen af 11/7 1748 allernaadigst er igientaget.”72

  1. «Extract og Udtog af de Kongelige Befalinger, som ved allernaadigst udgivne og trykte Forordninger (…)» s163. Utg. Holkberg, P.J. Aalborg, 1778
  1776  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.20. av antipodes café  /