Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Selskapsflagg [1772]

Selskapsflagg [1772]

På private Østindiafarere

“De partikulære ostindiefarere, der efter 1772 fik tilladelse til at fare på Ostindien, måtte sætte
p.o.h. (privat ostindisk handel) i deres splitflag i guldbogstaver. Bogstaverne forekom enten alene i korsets lange arm eller under et kongemonogram eller en opstilling med løver, der minder om Asiatisk kompagnis flag.” 1

  1. Henningsen, H. «Dannebrog og flagføring til søs» Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årbog, s42. 1969.

  1772  /  History  /  Last Updated April 19, 2021 by antipodes café  /