Info Panel
: : :   Home  /  Norges Flaggene  /  Monogram flagg [1766 – 1808]

Monogram flagg [1766 – 1808]

“Alle norske skip som seilte sør for Kapp Finisterre mellom 1757 og 1814 hadde kongens monogram i korsets krysningspunkt. Dette var for å skille dannebrog fra malteserordenens flagg som nesten var helt identisk. Bakgrunnen var at de nordafrikanske statene Marokko, Algerie, Tunis og Tripolis drev sjørøveri mot vesteuropeiske skip. For å unngå at norske skip ble kapret av piratene måtte Danmark-Norge betale en tributt til de såkalte Barbareskstatene for å få fritt leide.” 1

“1757 mars 25
Forordning.
At samtlige Kgl. Undersaatters Coffardie-Skibes Flage, som til Strædet, den middellanske Søe og videre hen seile, skal herefter med det Kgl. Chiffer i Korset (efter det i Fr. selv anførte Aftrykt) distingveres fra det malthesiske Flag. Skulde det forsømmes, kan Vedkommende, foruden den Uleilighed de derved kan paadrage sig, forvente at vorde anseete og straffede som Overtrædere af de Kgl. Frr. (*)
(*) Cfr. Dec.Coll.Br. 23 Aug.1783″ 2

  1. Munksgaard, J.H.: “Flagget, Et nasjonalt symbol blir til” Vestagdermuseet, 2012.
  2. Grahl-Madsen, A.: ”Forslag til lov om flagg og flaggbruk”. Utg. Norges Handelshøyskole. Bergen. 1972.
  1766  /  Norges Flaggene, Skipsflagg  /  Sist oppdatert: December 14, 2020 av antipodes café  /