Info Panel
: : :   Home  /  Norges Flaggene  /  Monogramflag [1757.03.25 – 1814]

Monogramflag [1757.03.25 – 1814]

“Alle norske skip som seilte sør for Kapp Finisterre mellom 1757 og 1814 hadde kongens monogram i korsets krysningspunkt. Dette var for å skille dannebrog fra malteserordenens flagg som nesten var helt identisk. Bakgrunnen var at de nordafrikanske statene Marokko, Algerie, Tunis og Tripolis drev sjørøveri mot vesteuropeiske skip. For å unngå at norske skip ble kapret av piratene måtte Danmark-Norge betale en tributt til de såkalte Barbareskstatene for å få fritt leide.” 1

“Forordningen af 25/3 1757, hvorved flag med kongemonogram indførtes for de skibe, der fo’r på Middelhavet, for at undgå forvekslinger med Maltas flag, bragte denne mønstertegning af et monogramflag med Frederik V’s navnetræk. Desværre er flaget ukorrekt tegnet, idet korset er for bredt og de inderste felter er rektangler i stedet for kvadrater; spunsen, firkanten over korsets midte, er til gengæld for lille. Når officielle flagtegninger var så unøjagtige, kan man bedre forstå, at det kneb for menigmand at føre korrekte flag.3


  1. Munksgaard, J.H. “Flagget, Et nasjonalt symbol blir til” Vestagdermuseet, 2012.
  2. Digitalt Museum
  3. Henningsen, H. “Dannebrog og flagføring til søs” s.35 Årbog 1969
  1757  /  Norges Flaggene, Skipsflagg  /  Sist oppdatert: November 24, 2020 av antipodes café  /