Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Monogramflagg [1757.03.25 – 1766]

Monogramflagg [1757.03.25 – 1766]

“Alle norske skip som seilte sør for Kapp Finisterre mellom 1757 og 1814 hadde kongens monogram i korsets krysningspunkt. Dette var for å skille dannebrog fra malteserordenens flagg som nesten var helt identisk. Bakgrunnen var at de nordafrikanske statene Marokko, Algerie, Tunis og Tripolis drev sjørøveri mot vesteuropeiske skip. For å unngå at norske skip ble kapret av piratene måtte Danmark-Norge betale en tributt til de såkalte Barbareskstatene for å få fritt leide.” 1

“Forordningen af 25/3 1757, hvorved flag med kongemonogram indførtes for de skibe, der fo’r på Middelhavet, for at undgå forvekslinger med Maltas flag, bragte denne mønstertegning af et monogramflag med Frederik V’s navnetræk. Desværre er flaget ukorrekt tegnet, idet korset er for bredt og de inderste felter er rektangler i stedet for kvadrater; spunsen, firkanten over korsets midte, er til gengæld for lille. Når officielle flagtegninger var så unøjagtige, kan man bedre forstå, at det kneb for menigmand at føre korrekte flag.3

“Giacomo Bosio’s ‘History of the Order’(1594), records that in 1130 Pope Innocent II had decreed that:‘…Religion in war should bear a standard with a white cross on a red field’. ”4

  1. Munksgaard, J.H. “Flagget, Et nasjonalt symbol blir til” Vestagdermuseet, 2012.
  2. Digitalt Museum
  3. Henningsen, H. “Dannebrog og flagføring til søs” s.35 Årbog 1969
  4. Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta “The State Flag
  1757  /  History  /  Last Updated February 16, 2021 by antipodes café  /