Info Panel
You are here:   Home  /  'kongemonogram'

Foreningsflagg [1992.04.23]

Kongelig Norsk Seilforening …

Apr 1992 Read More →

Foreningsflagg [1958.05.04 > 1991]

Kongelig Norsk Seilforening …

May 1958 Read More →

Foreningsflagg [1884.12.06]

Norges unionsflagg med kongemerke / Kgl. Resolusjon: “hvorved det tillades ‘Norsk Forening for Lystseilads’ paa sine Fartøier at føre det norske Orlogsflag med Hs. Majestæts kronede Navneziffer i Guld paa …

Dec 1884 Read More →

Flaggforslag [1821.03.12]

Norges handelsflagg (Sande) / “Det norske flagg skal være lysegrønt med hvitt kors. I midten skal anbringes det norske våpen med løven i rødt felt samt kongens navnesiffer og derover …

Mar 1821 Read More →

Kapere / Splittflagg [1810.03.28]

“Reglem. for Kaperfarten og Prisernes Behandling.(…)5) De Kapere, som ere meddelte lovligt Kaperbrev, berettiges til at føre dansk Splitflag og Gjøs med Kgl. Chiffree i Midten, og i øvrigt indrettet …

Mar 1810 Read More →

Danmark-Norges handelsflagg [1808]

Stuttflagg med kongemonogram / “At samtlige Kgl. Undersaatters Coffardie-Skibes Flage, som til Strædet, den middellandske Søe og videre hen seile, skal herefter med det Kgl. Chiffer i Korset distingveres fra …

Mar 1808 Read More →

Selskapsflagg [1781.05.11]

KGL. Østersjøisk og Guinesisk Handel / “Ligesom alle andre privilegerede handelskompagnier førte også Østersøisk-Guineisk Handelsselskab sit eget flag, et dannebrog hvor man i spunsen så Christian VII’s kronede navnetræk flankeret …

May 1781 Read More →

Danmark-Norges handelsflagg [1766]

Dannebrog Stuttflagg med kongemonogram / “At samtlige Kgl. Undersaatters Coffardie-Skibes Flage, som til Strædet, den middellandske Søe og videre hen seile, skal herefter med det Kgl. Chiffer i Korset distingveres …

Jan 1766 Read More →

Danmark-Norges handelsflagg [1757.03.25]

Dannebrog Stuttflagg med kongemonogram / “At samtlige Kgl. Undersaatters Coffardie-Skibes Flage, som til Strædet, den middellandske Søe og videre hen seile, skal herefter med det Kgl. Chiffer i Korset distingveres …

Mar 1757 Read More →

Selskapsflagg [1748]

Vestindisk-Guineisk Kompagni / “The company was abolished in 1754, only a few years after the issuance of the flag privileges that granted defaced flags to chartered companies.” 1 Engene, J.O. …

Dec 1748 Read More →