Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Danmark-Norges handelsflagg [1808]

Danmark-Norges handelsflagg [1808]

Stuttflagg med kongemonogram /

“At samtlige Kgl. Undersaatters Coffardie-Skibes Flage, som til Strædet, den middellandske Søe og videre hen seile, skal herefter med det Kgl. Chiffer i Korset distingveres fra det maltheiske Flag. Skulde det forsømmes, kan Vedkommende, foruden den Uleilighed de derved kan paadrage sig, forvente at vorde anseete og straffede som Overtrædere af de Kgl. Frr.” 1

  1. Friderich V «Forordning 1757.03.25» Sitert i Grahl-Madsen, A. «Forslag til lov om flagg og flaggbruk » s22. Utg. Norges Handelshøyskole. Bergen, 1972.

Se: 1757.03.25

  • Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)
  1808  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: , ,