Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Handelsflagg [1808]

Handelsflagg [1808]

Stuttflagg med kongemonogram /

“At samtlige Kgl. Undersaatters Coffardie-Skibes Flage, som til Strædet, den middellandske Søe og videre hen seile, skal herefter med det Kgl. Chiffer i Korset distingveres fra det maltheiske Flag. Skulde det forsømmes, kan Vedkommende, foruden den Uleilighed de derved kan paadrage sig, forvente at vorde anseete og straffede som Overtrædere af de Kgl. Frr.” 1

  1. Friderich V «Forordning 1757.03.25» Sitert i Grahl-Madsen, A. «Forslag til lov om flagg og flaggbruk » s22. Utg. Norges Handelshøyskole. Bergen, 1972.

Se: 1757.03.25

  • Egen tolkning: antipodes café, 2020 (CC0)
  1808  /  History  /  Last Updated April 21, 2021 by antipodes café  /