Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Kapere / Splittflagg [1810.03.28]

Kapere / Splittflagg [1810.03.28]

“Reglem. for Kaperfarten og Prisernes Behandling.
(…)
5) De Kapere, som ere meddelte lovligt Kaperbrev, berettiges til at føre dansk Splitflag og Gjøs med Kgl. Chiffree i Midten, og i øvrigt indrettet efter de Forskrifter, som in Fr. 11 Jul. 1748 indeholdes.” 1

  1. Kongelige Forordninger og aabne Breve samt andre trykte Anordninger m. m., som fra Aar 1670 til 1814 ere udkomne og vedkomme Kongeriget Norges Lovgivning i tidsfølgende Orden og udtogsviis udgivne og forsynede med alphabetisk Register”. s.303, Utg. Trykt i det Wulfsbergske Bogtrykkerie af R. Hviid. 1826.

Bilde: Caperen den Norske gut Christiansand tagen af den Engelske Fregat Tartar af den 31. October 1808.
Foto: © Arve Lindvig, Vest-Agder-museet

  1810  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: ,