Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flagg- og Vimpelføring [1752.01.08]

Flagg- og Vimpelføring [1752.01.08]

Anordning /

“§817. Kongens egne Coffardieskibe skal føre det danske Coffardie-Flag, som er et rødt Flag med hvidt Kors i Midten, fra Campagnen en Konge Gjøs, fra Bugssprydet og fra Toppene Konge- Fløie.
§818. Som det ikke er noget af de Kgl. Undersaatters Coffardieskibe tilladt at føre det danske Konge-Flag og Giøs, mindre nogen Vimpel, hvilken end ikke Commisfarere eller Kapere er tilladt; Saa bør ingen Skibs-Chef, som møder noget i de Kgl. Riger og Lande hiemmehørende Coffarieskib eller Kaperskib paa Kongens egne eller paa fremmede Kyster, Reeder eller Havne, tillade dem at ligge med andre Flag og Fløie, end tilladt er, mindre med nogen Vimpel; Men hvor han nogen træffer, skal han ham det strax forbyde og tilholde ham at udlevere Flaget og Vimpelen, hvilket han, om det er i en Havn eller paa en Reed, naar Leilighed dertil gives, med bilagte Attest af 2 Officerer eller under-Officerer til Stedets Øvrighed i en udførlig Relation oversender, paa det den Skyldige efter de derom giorte Anordninger kan blive straffet; Men er det i Søen, da erkyndiger han sig om Skibets og Skipperens Navn og Tilholdssted, og melder det så ved Leilighed til det Steds Øvrighed, hvor hans Værneting er. Møder han nogen fremmed Nations uarmeret Fartøi med Vimpel paa Kongens egne Kyster, Reeder og Havne, da forbyder han det, og tvinger Skipperen til samme at nedtage.”1

“(…) hvis et Kongeflag ikke fandtes ombord, skulde man hejse Vimpelen over Orlogsflaget paa Stortoppen.”2

  1. Friderich V «Res.11100 af 1752.01.08» Justitsministeriet, DK. www.retsinformation.dk/
  2. Thostrup C.B. «Under Dannebrog» s6. Utg. Marineforeningen, København, 1932.01
  1752  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.20. av antipodes café  /