Info Panel
You are here:   Home  /  Norges Flaggforslag  /  Forslag til flagg [1821.03.28]

Forslag til flagg [1821.03.28]

Forslag, datert 28 mars 1821, ang. nasjonalflagget fra Ingelbrecht Knudssøn (1776-1826), norsk jurist og stortingsrepresentant 1og president i Stortinget 1821. 1

“Under 28de marts foreslog byfoged Ingebret Knudsen, idet han gik ud fra en sammenlilgning med det orlogsflag, som da blev brugt:

«Det norske nationalflag skal være rødt med hvidt kors, saaledes indrettet som hidtil. Dog skal den øverste kvadrant nærmest stangen være blaa med et gult kors udi, og den norske løve med stridsøksen anbringes i midten af det hvide kors.» ” 2

Besluttet sendt komiteen ang. forhandlingene med barbareskstatene (april 4. 1821). 3
“Forslag som var identisk med dannebrog, men med et blått felt med gult kors nærmest stangen. Dette forslaget ble foreslått av ham selv i et brev til flaggkomiteen. 28. mars.” 4

1. Stortinget + Store Norske Lexicon
2. (og bilder #2) Storm, O.: ”Om flaget”. Kristiania. 1893.

3. Odelsthinget forsamlet §26 4de april 1821.
4. Munksgaard J.H.: “Flagget, Et nasjonalt symbol blir til.” Vestagdermuseet, 2012
Bilde: fri tolkning av antipodes café (med løve basert på figur i mynt fra 1816-1824)

  1821  /  Norges Flaggforslag  /  Last Updated March 4, 2021 by antipodes café  /  Tags: