Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Tollflagget [1842.08.08]

Tollflagget [1842.08.08]

Beslutning /

“Os er bleven forelagt det nu forsamlede ordentlige Storthings Beslutning af de 29/06 dette Aar, saalydende: ‘Istedetfor det i §34. af Lov om Toldvæsenet af 28/07 1824 bestemte Toldflag skal som saadant for Fremtiden benyttes Coffardiflaget, saaledes indrettet med Hensyn til dets Afbenyttelse som Toldflag, som Kongen forordner’ – Thi have Vi antaget og bekræftet, ligesom Vi herved antage og bekræfte denne Beslutning som Lov.”1

  1. Carl III Johan. Sitert i «Love, Anordninger…» s335. Utg. Grøndahl. Christiania, 1844

 

  1842  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.09. av antipodes café  /