Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flaggforslag [1839.02.28]

Flaggforslag [1839.02.28]

Norges tollflagg /

“vedtatt av repr. Ueland, ang. tilføyelse til tolloven av en paragraf med bestemmelse om å benytte det norske nasjonalflagg som tollflagg.” 1

Besluttet [03/01]: “sendt Tollkomiteen.” 2

  1. Stortinget «[Det norske flagg] Kronologi» www.stortinget.no/ 2017
  2. idem.

 

  1839  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.09. av antipodes café  /  #: